Ομαδικές αγωγές από τους αστυνομικούς – Διεκδικούν αναδρομικά τις μειώσεις των μισθών τους

Σε υποβολή ομαδικών αγωγών διεκδίκησης αναδρομικών διαφορών στους μισθούς τους τα έτη 2015 και 2016, προχωρούν οι αστυνομικοί της Α’ Αστυνομικής  Διεύθυνσης Δωδεκανήσου, μέσω του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλλήλων Δωδεκανήσου και σε συνεργασία με δικηγορικό γραφείο της Μυτιλήνης, που έχει αναλάβει συνολικά την υπόθεση.
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε στους αστυνομικούς με τις υπ’ αριθμ. 2194/2014 και 2195/2014 αποφάσεις Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι περικοπές των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας που είχαν επιβληθεί με το Ν.4093/2012.
Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω αποφάσεις, το Δημόσιο όφειλε να αποκαταστήσει τις αποδοχές τους στο ύψος προ της 1/8/2012 και να καταβάλει αναδρομικά το σύνολο των οφειλομένων διαφορών, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έπραξε.
Σε πλήρη επιβεβαίωση των ανωτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ με την όλως προσφάτως υπ’ αριθμ. 1125/2016 απόφασή του ακύρωσε την πλημμελή κατά τα ανωτέρω συμμόρφωση της εκτελεστικής Διοίκησης στις προγενέστερες και εν προκειμένω στην 2194/2014 προηγούμενη απόφαση του, εμμένοντας στο ότι η απορρέουσα από τις συνταγματικές διατάξεις, αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στελεχών των Σωμάτων ασφαλείας και δη της ΕΛ.ΑΣ., επιβάλλει την αποκατάσταση – επαναφορά των αποδοχών τους στα μισθολογικά επίπεδα του Ιουλίου 2012.
Κατόπιν τούτων, μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 51 ομαδικές αγωγές με συνολικά 2491 συμμετέχοντες ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες διεκδικείται δικαστικά η διάφορα των αποδοχών που παρανόμως στερήθηκαν οι αστυνομικοί και σε σχέση με τις αποδοχές τους μέχρι την 31/7/2012, λαμβανομένων υπόψιν και των μισθολογικών / βαθμολογικών προαγωγών που στο μεταξύ προέκυψαν.


 Πηγή:www.dimokratiki.gr