Προτάσεις για τα δελτία αποστράτων ΕΜΘ ΥπαξιωματικώνΟ Πανελλήνιος Σύλλογος Απόστρατων Εθελοντών Μακράς Θητείας απέστειλε επιστολές στην Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Ναυτικού και στον Αρχηγό ΑΓΕΝ για το πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν οι ε.α. ΕΜΘ Αξιωματικοί οι οποίοι λόγω του αποστρατευτικού βαθμού ε.α. Αρχικελευστή δεν μπορούν να εγγραφούν στην ΕΑΑΝ ούτε σαν προαιρετικά μέλη με συνέπεια να στερούνται της δυνατότητας κατοχής δελτίου ταυτότητας αποστράτων.


 Για το λόγο αυτό ο Σύλλογος προτείνει να δοθεί η δυνατότητα και στους ε.α. ΕΜΘ Αρχικελευστές να εγγράφονται στην ΕΑΑΝ ως προαιρετικά μέλη ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να εκδίτεται δελτίου αποστράτου από το ΓΕΝ.