Συνέδριο Ενότητας & Ελπίδας - Διαβάστε το νέο τεύχος της εφημερίδας της ΠΟΑΞΙΑ

Εκδόθηκε το τριμηνιαίο περιοδικό «ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.). Η περιοδική αυτή έκδοση “Τεύχος 47” περιλαμβάνει
δράσεις - πρωτοβουλίες του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου μας αλλά και των πρωτοβάθμιων ενώσεων καθώς και ενημερώσεις από τα συνδικαλιστικά δρώμενα μηνών Ιουλίου - Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016.