Δες τι μισθό θα έπαιρνες αν ζούσες σε άλλη χώρα

Μια εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του διαδικτύου να μάθουν τον μισθό που θα έπαιρναν, με βάση το επάγγελμα τους, σε άλλες
χώρες του κόσμου.
Πρόκειται για μια εφαρμογή του Linkedin, στην οποία συμπληρώνοντας δύο πεδία, το επάγγελμα και τη χώρα εμφανίζονται στον χρήστη οι μέσες ετήσιες αποδοχές σε κάθε επάγγελμα. 
Δείτε εδώ την εφαρμογή
.