Πέντε δικαστικές Ενώσεις ζητούν να «παγώσει» προσωρινά η ηλεκτρονική κατάθεση των πόθεν έσχες για τους δικαστές

Πέντε δικαστικές Ενώσεις ζητούν από τον  πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου να εκδώσει προσωρινή διαταγή έτσι ώστε να ανασταλεί η υποχρέωση των  δικαστών

  και  εισαγγελέων να υποβάλλουν δηλώσεις πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) μέχρι να δημοσιευθεί από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου η απόφαση επί της κυρίας προσφυγής που έχουν παράλληλα καταθέσει.
             
Ειδικότερα,  η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του  Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών και Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατέθεσαν στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής.
             
Οι πέντε δικαστικές Ενώσεις ζητούν  (πλέον του αιτήματος έκδοσης  προσωρινής διαταγής) να ανασταλεί και να ακυρωθεί η από 13.10.2016 απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες.
             
Η αίτηση ακύρωσης προσδιορίστηκε να συζητηθεί στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 13 Ιανουαρίου 2017 με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη.
             
Ζητώντας οι δικαστικές Ενώσεις την έκδοση προσωρινής διαταγής από τον κ. Σακελλαρίου υποστηρίζουν ότι από την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες με ηλεκτρονικό τρόπο θα υποστούν βλάβη ανεπανόρθωτη, αν δεν «παγώσει» άμεσα η επίμαχη υπουργική απόφαση, καθώς θα αναγκαστούν να διαβιβάσουν απόρρητα στοιχεία της περιουσιακής τους κατάστασης, εξόχως σημαντικά στοιχεία της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής, σε μια επιτροπή η οποία απαρτίζεται από πρόσωπα που δεν πληρούν τα επιβεβλημένα  -λόγω της ιδιότητας των δικαστικών λειτουργών-  εχέγγυα προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Η δε επιτροπή  που θα ελέγξει τις δηλώσεις πόθεν έσχες έχει συγκροτηθεί κατά τρόπο αντισυνταγματικό, σημειώνουν οι 5 Ενώσεις.
             
Παράλληλα, αναφέρουν ότι με την  ηλεκτρονική κατάθεση των δηλώσεων   περιουσιακής κατάστασης δεν διασφαλίζεται η προστασία των δικαστικών λειτουργών από τον κίνδυνο διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων τους όπως είναι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους, των κοινών τραπεζικών λογαριασμών με συγγενικά ους πρόσωπα,  των περιουσιακών τους στοιχείων, κ.λπ.
             
Ο κίνδυνος αυτός (διαρροών) είναι πολύ μεγαλύτερος, σημειώνουν οι δικαστές, καθώς για πρώτη φορά δημιουργούνται ηλεκτρονικά αρχεία που περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία του συνόλου των δικαστικών λειτουργών.
             
Μάλιστα, προς ενίσχυση των ισχυρισμών τους επικαλούνται την σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμό 150.000 ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τη διαρροή δεδομένων του συνόλου σχεδόν των φορολογουμένων στην Ελλάδα.
             
Ακόμη, υπογραμμίζουν ότι η επίμαχη προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση, είναι αντίθετη σε μία πλειάδα συνταγματικών διατάξεων, όπως:
- στην αρχή  της ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και στην αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς ο έλεγχος των δηλώσεων ανατίθεται με αντισυνταγματικό τρόπο σε επιτροπή μη συγκροτούμενη κατά πλειοψηφία από δικαστές,
-  στην αρχή  της ισότητας, καθώς για άλλους δικαστές (των ανωτάτων δικαστηρίων) προβλέπεται ο έλεγχος των δηλουμένων στοιχείων και  η επισύναψη των στοιχείων που μεταβάλλονται (συμβόλαια, κ.λπ.), ενώ  για όλους τους άλλους (υπολοίπων βαθμίδων) προβλέπεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος και η μη επισύναψη των εγγράφων που επιφέρουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, κ.λπ. και
- στην  αρχήν της αναλογικότητας λόγω των προβλεπομένων δυσανάλογων κυρώσεων όπως είναι, μεταξύ των άλλων, για μη επισύναψη αντιγράφων από τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης.
             
Τέλος, επισημαίνουν ότι παραβιάζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία, ενώ επέρχεται και προσβολή του συνταγματικά κατοχυρωμένου ατομικού δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων:
α)     λόγω της υποχρέωσης δήλωσης των χρημάτων και  των αντικειμένων αξίας που έχουν οι δικαστές εκτός των Τραπεζών και
β)     λόγω του κινδύνου διαρροής και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους.

protothema.gr