Γιατί οι αμερικανικές εκλογές γίνονται πάντα ημέρα Τρίτη κι όχι Κυριακή;


Οι εκλογές των Αμερικάνων παραδοσιακά λαμβάνουν χώρα πάντα ημέρα Τρίτη, γεγονός που δημιουργεί απορίες, καθώς δεν ακολουθούν το παράδειγμα πολλών άλλων χωρών, οι οποίες προτιμούν εύλογα την Κυριακή.

Η ιστορία πάει πολύ πίσω, για την ακρίβεια στο 1788, όταν η κάθε πολιτεία καθόριζε μεμονωμένα τις δικές της εκλογικές ημερομηνίες κάτι που περιέπλεκε τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό το 1845 η Γερουσία αποφάσισε πως οι εκλογές έπρεπε να γίνονται την ίδια μέρα σε όλες τις πολιτείες και επιλέχθηκε ο Νοέμβριος καθώς δεν είχε αρχίσει ο βαρύς χειμώνας, εφόσον οι περισσότεροι τότε ήταν αγρότες.

Αφού λοιπόν το Σάββατο, η Παρασκευή και η Κυριακή αποκλείστηκαν λόγω θρησκευτικών αργιών, θεσπίστηκε η Τρίτη ως ιδανική μέρα των εκλογών καθώς η Δευτέρα ήταν η μέρα που έκαναν οι περισσότεροι το ταξίδι προς την κάλπη.


Πηγή: voicenews.gr