Αποκατάσταση αξιωματικού ύστερα από την αθώωσή του

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδεται η παρούσα Ανακοίνωση, η οποία υπέχει θέση αποκατάστασης  Αστυνόμου Α’, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής. Ο προαναφερόμενος τον
Νοέμβριο του 2010, με αμετάκλητη Απόφαση του Γ’ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, αθωώθηκε για τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, της ηθικής αυτουργίας σε πλαστογραφία και της ηθικής αυτουργίας σε υπόθαλψη εγκληματία, τα οποία είχε κατηγορηθεί ότι διέπραξε τον Ιανουάριο του 2007, όταν υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ και αφορούσαν σε υπόθεση έκδοσης Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας σε σεσημασμένο και φυγόποινο ημεδαπό.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του Ν.2713/1999, κατόπιν αιτήσεως του προαναφερόμενου Αξιωματικού.