Χιλιάδες στρατιωτικοί δικαιούνται αναδρομικά - Δείτε ποιοι και γιατί

Χιλιάδες στρατιωτικοί, κυρίως Επαγγελματίες Οπλιτες (ΕΠΟΠ) έχουν καταθέσει αναφορές εδώ και ένα χρόνια για να τους αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία ο χρόνος που φοίτησαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και να πάρουν το ανάλογο χρονοεπίδομα.

Η κατέθεση των δικαιολογητικών έγινε μετά αποσχετική προτροπή του ΓΕΣ με βάση το σχετικο Φ.841/5/314641/Σ.5398/22 Ιουν 15/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4

Ωστόσο έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος και δεν έχουν καμία ενημέρωση για την πορεία των αιτήσεών τους.


Με αφορμή την παρέλευση 18 μηνών από την ημερομηνία που ζητήθηκε η κατάθεση των δικαιολογητικών, η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου με επιστολή της προς τους βουλευτές της Ηπείρου ζητά τη συνδρομή τους για την επίλυση του θέματος.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή αναφέρει:

ΘΕΜΑ:
Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού (Αναγνώριση Πτυχίων για Αυξημένο Επίδομα Χρόνου Υπηρεσίας (Ε.Χ.Υ.)


ΣΧΕΤ:
α. Ν.4219/61 (ΦΕΚ Α’ 171)

β. Ν.2916/01 (ΦΕΚ Α’ 114)

γ. Ν.2936/01 (ΦΕΚ Α’ 166)

δ. Ν.3205/03 (ΦΕΚ Α’ 297)

ε. Αρ. Πρωτ. 2/21468/0022/12-05-2009/Υ.Ο.Ο./ΓΛΚ/ΔΝΣΗ 22Η

στ.Φ.841/32/131365/Σ.1795/21-07-2009/ΥΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ

ζ. Φ.841.2/47/681456/Σ.5613/03 Αυγ 09/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

η. SIC:WAF/10 11:46 ΣΕΠ 2009/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ

θ. Φ.841/65/814949/Σ.3079/03 Ιουν 2015/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4α

ι. Φ.841/5/314641/Σ.5398/22 Ιουν 15/ΓΕΣ/ΔΙΜΣΠΡΟ/4ε
  • 1. Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα σχετικά εκατοντάδες συνάδελφοί μας Επαγγελματίες Οπλίτες έχουν υποβάλει αναφορές με δικαιολογητικά εδώ και περίπου ένα έτος, προκειμένου να τους αναγνωριστεί ως προυπηρεσία ως χρόνος φοίτησης σε ανώτατη σχολή για την χορήγηση αυξημένου χρονοεπιδόματος (ΕΧΥ).
  • 2. Έως και σήμερα η μόνη απάντηση που έχουν λάβει, είναι ότι αναμένεται διευθέτηση του θέματός τους η οποία όμως δεν έχει γίνει ένα (1) χρόνο τώρα μετά τις αναφορές τους.
  • 3. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να δοθεί λύση σε ένα θέμα που αφορά χιλιάδες συναδέλφους μας Επαγγελματίες Οπλίτες.
onalert.gr