Ερωτήσεις για τα Επίσημα


Ξεκίνησαν τα φύλλα πορείας για τα άτομα που ήταν αποσπασμένα στα ΑΤ για να επιστρέψουν στα Επίσημα. Άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές. Επιπλέον δημιουργήθηκε ένα τμήμα στα επίσημα , το Προστασίας Προσώπων,  χωρίς αντικείμενο παρά μόνο τη φύλαξη της Τρόικας όταν αυτή έρχεται στην χώρα μας( 2 μήνες το χρόνο), με ένα αριθμό αστυνομικών που αυξάνεται συνεχώς καθώς όσα άτομα κόβονται από στόχους παραμένουν σε αυτό ( η διαδικασία για μετακίνηση προς αστυνομικά τμήματα έχει σταματήσει ).

 Αποτέλεσμα το προσωπικό που υπηρετεί στο Προστασίας Προσώπων να ζητάει να εργασθεί βράδυ και Σαβ/κο για οικονομικούς λόγους και να λαμβάνει αρνητική απάντηση καθώς το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει καμία υπηρεσία για να τους διαθέσει πέρα της Τρόικας .


 1ο) Πόσοι επιστρέφουν στα επίσημα από τα τμήματα και  αν προτίθεται και με ποιο τρόπο να αντικαταστήσει το προσωπικό αυτό, που κρίνεται αναγκαίο για τη στοιχειώδη λειτουργία των αστυνομικών τμημάτων.  

2)  το Τμήμα Προστασίας Προσώπων θα συνεχίσει χωρίς να έχει το προσωπικό καμία υπηρεσία για να εκτελέσει , θα μετακινηθεί  το προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες και θα διατίθεται στο ανωτέρω τμήμα κατά τη διάρκεια που θα είναι η Τρόικα εδώ (που φαίνεται και το πιο λογικό).  Σκοπεύει να κάνει κάτι άλλο;

3) Θα υπάρξει κάποια ρύθμιση – διαταγή ώστε οι αστυνομικοί που κόβονται από στόχους να πηγαίνουν αυτόματα στη ΓΑΔΑ  ή σε άλλες διευθύνσεις  και να μην λιμνάζουν χωρίς λόγο στα επίσημα;