Προσφυγή για τις νέες άδειες

Σε «θέση μάχης» περνά η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (ΚΣΕ), προσπαθώντας δια της δικαστικής οδού να «μπλοκάρει» τη δυνατότητα που παρέχεται σε
μεμονωμένους κυνηγούς, καθώς και σε όσους δεν ανήκουν σε αναγνωρισμένους και συνεργαζόμενους με την πολιτεία κυνηγετικούς συλλόγους, να ζητούν και να παίρνουν άδεια θήρας, χωρίς να προσέρχονται αυτοπροσώπως οι ίδιοι στις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά καταθέτοντας την αίτησή τους ακόμα και μέσω τρίτου προσώπου, αντιπροσώπου τους.

Προσφεύγοντας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η ΚΣΕ ζητεί να «παγώσει» άμεσα και να μην εφαρμοστεί υπουργική απόφαση, που τον περασμένο μήνα ανακαθόρισε διαδικασίες και δικαιολογητικά για το κυνήγι, γιατί -όπως υποστηρίζει- παραβιάζει συνταγματικές διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του θηραματικού πλούτου, τη σωματειακή οργάνωση κλπ., ενώ θέτει παράλληλα και ζητήματα που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, αλλά και τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

Παραβίαση
Κατά την ΚΣΕ, με το νέο σύστημα, που παρέχει τη δυνατότητα αδειοδότησης σε καθένα μεμονωμένα, μέσω αντιπροσώπου κλπ. παραβιάζεται η νομολογία του ΣτΕ και η υποχρέωση της πολιτείας για άσκηση αυξημένου ελέγχου και εποπτείας για το κυνήγι. Η αλλαγή τού μέχρι τώρα ισχύοντος νομικού πλαισίου μπορεί να προκαλέσει κινδύνους, αφού -κατά την προσφυγή υπογραμμίζεται ότι η άδεια κυνηγιού ισοδυναμεί με οιονεί άδεια οπλοφορίας- δεν επιτρέπει να παταχθεί το φαινόμενο να υποβάλλονται δικαιολογητικά (για άδεια θήρας) από άτομα ανίκανα για οπλοχρησία ή από λαθροθήρες κλπ., με δεδομένο ότι ο ατομικός πληρεξούσιος δικηγόρος που υποβάλλει κάθε φορά τα σχετικά έγγραφα, δεν μπορεί να γνωρίζει ούτε διαθέτει ειδικές γνώσεις για να διαπιστώσει εάν ο αιτών είναι ικανός για οπλοφορία και οπλοχρησία.

ΑΛ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ
ΕΘΝΟΣ
.