Τα προβλήματα της Δ.Α. Καβάλας στο προσκήνιο


Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας   Ανατολικής   Μακεδονίας   και   Θράκης,   εκπροσωπούμενη   από   τον Πρόεδρο   και   τον   Γενικό   Γραμματέα   της,   πραγματοποίησε   εθιμοτυπική επίσκεψη στον  Διευθυντή της Δ.Α. Καβάλας   Α/Δ   κ. ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο, παρουσία και άλλων Αξιωματικών της Διεύθυνσης.

            Κατά   τη   διάρκεια   αυτής   συζητήθηκαν   τα   μείζονος   σημασίας, ουσιαστικότερα   προβλήματα   που   αντιμετωπίζει   η   Διεύθυνση   Αστυνομίας Καβάλας,   με   κεντρικό   ζήτημα   την   γενικότερη   έλλειψη   αστυνομικού προσωπικού, συνδυαστικά με τις υψηλές αστυνομικές απαιτήσεις, λόγω και της   νευραλγικής   γεωγραφικής   θέσης   του   Ν.Καβάλας   [αεροδρόμιο,   λιμάνι, Εγνατία Οδός κλπ], πλέον των λοιπών ανακυπτόντων ζητημάτων της Θάσου, που αποτελεί τουριστικό προορισμό τη θερινή περίοδο. 

      Εκ μέρους της Ένωσης, υπογραμμίστηκε το σημαντικό έργο που επιτελείται με την βοήθεια   όλων   των   στελεχών   της  Δ.Α  Καβάλας   και   δηλώθηκε   η   έμπρακτη στήριξη στα ζητήματα που αντιμετωπίζει  προκειμένου να συμβάλλει εκ του   θεσμικού   της   ρόλου,   στην   ανάδειξη   και   προώθηση   τους,   ώστε   να δρομολογηθούν οι δέουσες λύσεις για να διασφαλίζεται η εργασιακή ειρήνη των αστυνομικών που υπηρετούν εκεί και η αποδοτικότητα των Υπηρεσιών.