Οι νόμοι ψηφίζονται για να τηρούνται

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4249/14, είναι δυνατό να λειτουργούν  Αστυνομικά Φαρμακεία  για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του εν ενεργεία και
εν συντάξει προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και των μελών των οικογενειών τους.


 Αν και έχουν περάσει  πάνω από δυόμιση χρόνια από τη ψήφιση  της παραπάνω διάταξης,δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει τεθεί σε λειτουργία, ο θεσμός του Αστυνομικού Φαρμακείου με αποτέλεσμα να υπάρχει χάσιμο πολύτιμου χρόνου αλλά και συσσωρευμένη αγανάκτηση απ΄ όλους .

Απαιτείται κοινή απόφαση  των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε να καταστεί δυνατή η  λειτουργία του πρώτου αστυνομικού φαρμακείου.


Καλούμε τις ομοσπονδίες μας να αναλάβουν τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται  για την άμεση λειτουργία των Αστυνομικών Φαρμακείων σε  Αθήνα, Θεσσαλονίκη αρχικά,  γεγονός που θα βοηθήσει  έστω και κατ’ ελάχιστον το μηνιαίο εισόδημά μας.


Αν πράγματι υπάρξει πραγματικό ενδιαφέρον  και πίεση απ όλους τους ενδιαφερόμενους, για να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις και οι φραγμοί (οικονομικοί, γραφειοκρατικοί, ανταγωνιστικοί κλπ) για την υλοποίηση των Φαρμακείων στην ΕΛΑΣ σύντομα αυτά θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών της Αστυνομίας.

Οι νόμοι ψηφίζονται  για να  τηρούνται.
ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣpasapolice.blogspot.gr
.