Η Ε.Α.Κ.Π. για την επικείμενη επάνδρωση περιφερειακών αεροδρομίων από το Π.Σ


Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στις κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις και σε επιστολή της προς τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρεται στην σύμβαση-σύμπραξη με ιδιωτική εταιρία που θα εκμεταλλεύεται τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Κύριε Αρχηγέ

Το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε στις 21-10-2016 την με αριθ. πρωτ. 72111 Φ.201.1 διαταγή, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάθεση Πυροσβεστικού Προσωπικού προς στελέχωση δώδεκα (12) Περιφερειακών Αεροδρομίων».

Ως Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών, θέλουμε κατ’ αρχήν να σας εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας με τις κυβερνητικές αποφάσεις, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων της χώρας. Δηλώνουμε επίσης κάθετα αντίθετοι, με την εφαρμογή της πολιτικής της εμπορευματοποίησης υπηρεσιών του Π.Σ. και από την σημερινή κυβέρνηση. Στην προκειμένη περίπτωση αναφερόμαστε στην προώθηση σύμβασης – σύμπραξης, με την ιδιωτική εταιρεία που θα εκμεταλλεύεται δημόσια περιουσία, όπως είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια.

Είμαστε πεπεισμένοι ότι και αυτή η ιδιωτικοποίηση δημόσιας περιούσιας θα αποβεί σε βάρος του λαού μας, των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ειδικότερα της ασφάλειας των αεροδρομίων.

Η εκτίμηση μας αυτή, απορρέει από τον ασαφή προσδιορισμό που αποτυπώνεται και μέσα από την σύμβαση – σύμπραξη για την παροχή υπηρεσιών πυρασφάλειας και διάσωσης, αφού μέχρι στιγμής η ελληνική κυβέρνηση είναι σε αναμονή των αποφάσεων του ιδιώτη επενδυτή, για το πώς προτίθεται να  παρέχει της υπηρεσίες αυτές. Είναι όμως βέβαιο, ότι η επιλογή θα γίνει με κριτήριο το ποσοστό κέρδους και όχι με γνώμονα την εξασφάλιση των απαιτούμενων υπηρεσιών.   

Κύριε Αρχηγέ

Λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της ανωτέρω Διαταγής, σας ζητάμε να μας απαντήσετε στα παρακάτω, εύλογα θεωρούμε, ερωτήματα που μας προβληματίζουν:

             Γιατί εφόσον δεν έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειακών Αεροδρομίων σε ότι αφορά την εμπλοκή του Π.Σ., μέχρι την στιγμή που εκδόθηκε η σχετική Διαταγή, το Α.Π.Σ. ζητά από τους υπαλλήλους να υποβάλλουν αιτήσεις μεταθέσεων;

             Αν η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρία που θα εκμεταλλεύεται τα αεροδρόμια αυτά, δεν αποφασίσει άμεσα για την λειτουργία τους ή το αν επιθυμεί παροχή υπηρεσιών από το Π.Σ., οι αιτήσεις που υπέβαλλαν οι συνάδελφοι θα είναι δεσμευτικές για την επόμενη περίοδο μεταθέσεων ή θα μπορούν να μετατεθούν όσοι συνάδελφοι κατέθεσαν αιτήσεις για τα αεροδρόμια, σύμφωνα με τον τόπο συμφερόντων τους;

Ο παραπάνω προβληματισμός τροφοδοτείτε και από το άρθρο 19 του σχεδίου Π.Δ. που  προτείνει το Α.Π.Σ. για τον κανονισμό μεταθέσεων, όπου υπάρχει ρητή αναφορά για πενταετή δέσμευση όσων υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν σε Π.Υ. αεροδρομίων που έχουν συνάψει σύμβαση- σύμπραξη  οι εταιρείες εκμετάλλευσης με το Π.Σ., για παροχή υπηρεσιών. 

             Σε περίπτωση που σε κάποιο Περιφερειακό Αεροδρόμιο στο οποίο θα λειτουργήσει Π.Υ., δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των θέσεων που απαιτείται, με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, πως θα συμπληρωθούν οι υπόλοιπες θέσεις προκειμένου να λειτουργήσει;

             Αν τελικά λειτουργήσουν σε όλα ή σε ορισμένα Περιφερειακά Αεροδρόμια Π.Υ., στις οποίες θα μετατεθούν οι αιτούντες συνάδελφοι, πως σκέφτεται το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος να αναπληρώσει άμεσα τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν στις Υπηρεσίες από τις οποίες θα αποχωρήσουν οι μετατιθέμενοι, αφού πολλές από αυτές ήδη λειτουργούν με κενά ή λειτουργούν οριακά;

Για την Ε.Α.Κ.Π.

το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτριος