"Κύριε υπουργέ, Προσλάβετε τους επιλαχόντες πυροσβέστες..."

Παραθέτουμε επιστολή προς τον υπουργό δημόσιας τάξης του κ. Δημήτρη Βλάχου, μέλους της ΕΑΚΠ.

"Κύριε Υπουργέ

  Από τον τελευταίο διαγωνισμό κατάταξης Δοκίμων Πυροσβεστών το 2011, πριν θεσμοθετηθεί το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων για τις προσλήψεις των πυροσβεστικών υπαλλήλων, έχουν προκύψει περίπου 40 άτομα ως επιτυχόντες επιλαχόντες του ανωτέρω διαγωνισμού, λόγω παραιτήσεων, αποβολών κ.λ.π.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 35 του νόμου 4029/2011), προβλέπεται η πρόσληψη των επιτυχόντων επιλαχόντων του διαγωνισμού κατάταξης, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων που καθορίζονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

  Με την ανάληψη των καθηκόντων σας και την κοινοποίηση προς εσάς, του συνόλου των προτάσεων, των παρεμβάσεων και των αιτημάτων μας, σας είχαμε ενημερώσει και για το συγκεκριμένο ζήτημα.

  Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμιά ανταπόκριση και ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου, σε ότι αφορά το χρονικό διάστημα της υλοποίησης της πρόσληψης των επιλαχόντων, όπως καμιά ανταπόκριση δεν υπήρξε και από την προηγούμενη κυβέρνηση και την Πολιτική Ηγεσία.

  Ζητάμε μια επίσημη και συγκεκριμένη απάντηση, σε ότι αφορά τις προθέσεις του Υπουργείου σχετικά με το χρονικό διάστημα της πραγματοποίησης της πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

  Ζητάμε την απάντηση προκειμένου να μπει ένα τέλος στην αγωνία των επιτυχόντων επιλαχόντων του διαγωνισμού, που εδώ και πολύ καιρό περιμένουν να υλοποιηθεί η πρόσληψή τους. Όπως και για να διευρυνθεί έστω και στο ελάχιστο, η ελλιπής υπάρχουσα δύναμη των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και ενημέρωση, επί του θέματος που σας υποβάλλουμε."

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Το μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Βλάχος Δημήτρης

.