Ποιοι δεν εφαρμόζουν εδώ και 8 μήνες την απόφαση για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων

Ανενεργή παραμένει εδώ και 8 μήνες η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών για τον εντοπισμό 600.000 ανασφάλιστων αυτοκινήτων. 
Η διαδικασία που καθόριζε η συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του 2016 και να μην έχει γίνει τίποτα με το μείζον αυτό θέμα. 

Με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Μαρτίου, αλλά είχε υπογραφεί ήδη από τα τέλη Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, προβλεπόταν ότι δύο φορές το χρόνο η ΓΓΔΕ υποχρεούται να προχωρεί στην επεξεργασία, τη ζεύξη και τη διασταύρωση των στοιχείων από: - το αρχείο της με τα στοιχεία για τις άδειες κυκλοφορίας που έχουν εκδοθεί από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων καθώς και με τα στοιχεία για τις δηλώσεις ακινησίας που έχουν υποβληθεί στις κατά τόπους ΔΟΥ, - το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, για τα αυτοκίνητα οχήματα που είναι ασφαλισμένα, και - τα αρχεία οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή υπουργείου που νομιμοποιείται σύμφωνα με την νομοθεσία να εκδίδει άδειες κυκλοφορίας οχημάτων, στα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων αυτών. 

Ειδικότερα, βάσει της διαδικασίας εντοπισμού ανασφάλιστων οχημάτων που προέβλεπε η απόφαση Αλεξιάδη:
 - Η ΓΓΔΕ θα έπρεπε να είχε υποβάλει αίτημα στο Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης Αυτοκινήτων προκειμένου αυτό να αποστείλει αρχείο ασφαλισμένων οχημάτων, για συγκεκριμένη ημερομηνία. 
- Η ΓΓΔΕ με βάση τα διαθέσιμα και τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία και το αρχείο του Κέντρου Πληροφοριών θα εντόπιζε με διασταύρωση τα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία στη συγκεκριμένη ημερομηνία και θα παρήγαγε αρχείο πιθανών ανασφάλιστων οχημάτων.
 - Η ΓΓΔΕ με επιστολή προς τους ιδιοκτήτες των πιθανώς ανασφάλιστων οχημάτων, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση, θα τους καλούσε να προβούν άμεσα στην ασφάλιση των οχημάτων τους. 

Η υπουργική απόφαση προέβλεπε επίσης ότι σε κάθε περίπτωση μη συμμόρφωσης ιδιοκτήτη οχήματος με τα οριζόμενα από την υπουργική απόφαση, η ΓΓΔΕ σε χρονικό διάστημα, όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη διενέργεια της διασταύρωσης και σε συγκεκριμένη ημερομηνία, θα έστελνε τα στοιχεία του οχήματος (για το οποίο θα διαπιστωνόταν ότι δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη) καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, για την σε βάρος του επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων και ποινών. 

Οι κυρώσεις αυτές είναι: 
- Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για δέκα μέρες. 
-Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσε τον Απρίλιο ότι παρά την έκδοση της παραπάνω απόφασης για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, οι διαδικασίες που αυτή προέβλεπε δεν προχωρούσαν.

 Έτσι, στο τέλος Απριλίου απέστειλε στην ΓΓΔΕ επιστολή με την οποία επεσήμαινε ότι αν και έχει περάσει ένας και πλέον μήνας από την έκδοση της απόφασης δεν έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων. 
Ζητούσε, δε, η διαδικασία αυτή να προχωρήσει άμεσα. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη επιστολή δεν απαντήθηκε από την ΓΓΔΕ, ενώ η διαδικασία δεν προχώρησε μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να χαθεί η φετινή χρονιά χωρίς να γίνει τίποτα στο μείζον θέμα των ανασφάλιστων οχημάτων. 

Η μη εφαρμογή της σημαντικής αυτής απόφασης από τη ΓΓΔΕ έχει ως συνέπεια να εξακολουθούν να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στους δρόμους περίπου 600.000 ανασφάλιστα οχήματα, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα τόσο στους νομιμόφρονες οδηγούς που εμπλέκονται σε ατυχήματα με αυτά, όσο και στις ασφαλιστικές εταιρίες που αναγκάζονται να δεσμεύουν κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν περιστατικά συγκρούσεων με τέτοια οχήματα. 

Επιπλέον, η μη εφαρμογή της απόφασης αυτής έχει συνέπειες και στα έσοδα του Δημοσίου, καθώς δεν εισπράττονται σημαντικού ύψους ποσά προστίμων και έσοδα από φόρους στα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών.

www.dikaiologitika.gr