Πάτρα: Άφαντος για 6 χρόνια ο καθηγητής - φάντασμα του Πανεπιστημίου Πατρών


Κάπου έξι χρόνια είχε να φανεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο καθηγητής που ξηλώθηκε λόγω απουσιών, γεγονός που είχε προκαλέσει την αντίδραση των πρυτανικών Αρχών.
Παρά τις παρατηρήσεις όμως, δεν υπήρξε συμμόρφωση, με αποτέλεσμα να πάρει το δρόμο της εξόδου.

Πλροφορίες του tempo24.gr αναφέρουν ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του προ ημερών κατέληξε στη διακοπή της μισθοδοσίας του, ενώ παραπέμπεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας που θα λάβει την τελική απόφαση, αν και το ενδεχόμενο της απόλυσης είναι περισσότερο από ορατό, όταν η διαδικασία φτάνει σε αυτό το στάδιο.

Πέρα από τα παραπάνω πάντως, είναι πιθανό ο καθηγητής - φάντασμα του Πανεπιστημίου Πατρών να έχει και περαιτέρω επιπτώσεις, καθώς οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η απόφαση της διακοπής μισθοδοσίας μπορεί να έχει και αναδρομική ισχύ, για το διάστημα δηλαδή που αποδεδιγμένα δεν εμφανιζόταν στο Πανεπιστήμιο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οποία πρόκειται να εξεταστεί, το πιθανότερο είναι να του ζητηθεί να επιστρέψει μισθοδοσία έως και 6 ετών!