Όλη η διευκρινιστική εγκύκλιος για τις συντάξεις όσων αποστρατεύθηκαν μέχρι 30-06-16

Τι προβλέπει η εγκύκλιος για τα στελέχη των ΕΔ και των Σωμάτων Ασφαλείας όσων αποστρατεύθηκαν μέχρι 30-06-16 :

Α. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση αποστρατείας μέχρι και την 30-6-2016 ή κρίθηκαν αποστρατευτέοι μέχρι την ημερομηνία αυτή (ανεξάρτητα του χρόνου διαγραφής τους από τις Τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας), με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας και μετά από τακτικές ή έκτακτες κρίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ανωτέρω ημερομηνία πληρούσαν τις προϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξής τους, θα εξακολουθήσει να υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν κατά την 31-12-2014. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, περί ανωτάτου ορίου σύνταξης λαμβάνονται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ποσού των ανωτέρω συντάξεων.

Διαβάστε αναλυτικά όλη τη διευκρινιστική  εγκύκλιο για τις συντάξεις  (ΑΔΑ: 7ΔΡ6Η-921 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6, 9 και 10 του ν.4387/2016):

egkyklios-syntajiodotikou
egkyklios-syntajiodotikou-1
egkyklios-syntajiodotikou-2
egkyklios-syntajiodotikou-3
egkyklios-syntajiodotikou-4
egkyklios-syntajiodotikou-5
egkyklios-syntajiodotikou-6
egkyklios-syntajiodotikou-7
egkyklios-syntajiodotikou-8
 
 
pasapolice.blogspot.gr
.