Γιουγκοσλαβικά Όπλα Πεζικού από το 1924 έως το 1999 (video)

Δείτε στο ενδιαφέρον βίντεο διάφορα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από το Γιουγκοσλαβικό πεζικό από το 1924 έως το 1999.guns-gr.com