Φωτογραφίες από την Eπιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων

Την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των Μονάδων της 1ης Ταξιαρχίας Καταδρομών - Αλεξιπτωτιστών. Αντιμετωπίσθηκαν, μεταξύ
άλλων, επεισόδια:

- Σηματοδοσίας Μάχης.
- Κίνησης Περιπόλου Μακράς Ακτίνας Δράσης.
- Προσβολής Φάλαγγας Οχημάτων.
- Περιμετρικής Τάξης Περιπόλου Μάχης.
- Φόρτωσης Τμήματος σε Ελικόπτερα και Αεροκίνησης.


defencenews.gr