Τί είπε για τις άδειες, τα μισθολογικά και τις πορείες ο κ.Αρχηγός στο συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ

Διαβάστε ολόκληρο τον χαιρετισμό, που απηύθυνε στο Συνέδριο της ΠΟΑΞΙΑ ο Αρχηγός του Σώματος, ο οποίος αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί, ενώ τόνισε ποια προβλήματα πρέπει άμεσα να επιλυθούν.
Διαβάστε το πλήρες κείμενο:
Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, μαζί σας, στην επίσημη έναρξη του 27ου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας.
     Ενός συνεδρίου που είμαι βέβαιος πως θα εξελιχθεί και θα ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκθέσουν τους προβληματισμούς και να διατυπώσουν τις απόψεις τους και σε κάθε περίπτωση θα καταλήξει σε ορθολογικά, ουσιαστικά και επωφελή για το προσωπικό, την Ελληνική Αστυνομία και κατ’ επέκταση την κοινωνία, συμπεράσματα.
     Άλλωστε, η Π.Ο.ΑΞΙ.Α., επιτρέψτε μου την επισήμανση, στην ιστορική της διαδρομή έχει αποδείξει πως γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εκφράζεται και το πλαίσιο στο οποίο επιβάλλεται να εκδηλώνεται ο ορθός και αξιοπρεπής συνδικαλιστικός λόγος, γεγονός το οποίο αντανακλά στο κύρος και την αξιοπιστία της και αποτυπώνεται, βεβαίως, στις θέσεις, τις προτάσεις και την εν γένει δραστηριότητά της.
    Προς επίρρωση του συλλογισμού ή αν θέλετε της διαπίστωσης αυτής, επικαλούμαι το ίδιο το εξώφυλλο της πρόσκλησης με την οποία η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. μας προσκάλεσε στο 27ο Ετήσιο Συνέδριό της, όπου, απέχοντας από την παρωχημένη συντεχνιακή αντίληψη, οριοθετεί με σαφήνεια το πλαίσιο της ΄΄ αγωνιστικής ΄΄ συνδικαλιστικής της δράσης, επιδιώκοντας, παράλληλα με τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό και τη διαφύλαξη του ρόλου και του κύρους της Ελληνικής Αστυνομίας ως θεματοφύλακα αρχών και αξιών.

Η θέση αυτή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., με την οποία ανεπιφύλακτα συντάσσομαι και με την οποία ουδείς θα μπορούσε επιχειρηματολογώντας να διαφωνήσει, αποδεικνύει πως οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των στελεχών του Σώματος, προφανώς, γνωρίζουν, κατανοούν, συνεκτιμούν:
-       την ανάγκη διασφάλισης των ουσιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και συνθηκών του προσωπικού, ώστε το Αστυνομικό Σώμα να διατηρεί τη συνοχή του και να εκπληρώνει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα την αποστολή του,

-       την υποχρέωση όλων, πολιτείας-ηγεσίας-προσωπικού, να διαφυλάσσουν από κοινού και να ΄΄ θωρακίζουν ΄΄ περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών, εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας του αστυνομικού Οργανισμού,

-       τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες και το ιδιαιτέρως ΄΄εύθραυστο ΄΄ και πολύπλοκο διεθνές γεωπολιτικό περιβάλλον, παραμέτρους που επηρεάζουν σημαντικά τη χώρα μας και απαιτούν από όλους υπευθυνότητα, σύνεση, προσοχή, ψυχραιμία και συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια που καταβάλλεται, για ανασύνταξη και απομάκρυνση της κοινωνίας από το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας, της απαισιοδοξίας και της έντασης και της χώρας από την οικονομική δυσπραγία και τη λιτότητα και τέλος

-       την αδιαμφισβήτητη παραδοχή πως η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί και πρέπει να αποτελεί ένα αδιαίρετο και συμπαγές σύνολο, στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι παράγοντες που το συγκροτούν, προσωπικό-ηγεσίες-συνδικαλιστικοί φορείς, υποχρεούνται έναντι της χώρας και των πολιτών να συνεργάζονται και να λειτουργούν αρμονικά, σεβόμενοι τους διακριτούς, πλην όμως εναρμονισμένους προς την επίτευξη του κοινού σκοπού, ρόλους τους και προτάσσοντας το δημόσιο και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν, σε κάθε ενέργεια που εκδηλώνουν κατά την εκπλήρωση των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,


Όντας βέβαιος πως ως ενεργά μέλη ιδίως του αστυνομικού Σώματος αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, βιώνουμε τις ίδιες καταστάσεις, αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις και δοκιμασίες και μοιραζόμαστε τα όνειρα, τις προσδοκίες και το μόχθο για έναν κόσμο καλύτερο, ένα περιβάλλον σταθερότητας και ασφάλειας και μια Αστυνομία σύγχρονη, ανθρώπινη και αποτελεσματική· μια Ελληνική Αστυνομία ΄΄ θεματοφύλακα αρχών και αξιών ΄΄, κατά την προτροπή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και τις προσδοκίες όλων, δεν έχω καμία αμφιβολία πως ο αστυνομικός Οργανισμός, η κοινή επαγγελματική μας οικογένεια, θα συνεχίσει με σύμπνοια, με συνοχή, με υπευθυνότητα το εθνικό και κοινωνικό της έργο.

Γνωρίζω καλά, όπως κι εσείς το γνωρίζετε, πως η αποστολή μας δεν είναι εύκολη· και γίνεται ακόμη πιο δύσκολη σε μια περίοδο που η κοινωνία βιώνει τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής κρίσης· σε μια χρονική συγκυρία που δοκιμάζονται οι αντοχές και οι ανοχές των πολιτών· σε μια εποχή που η Πολιτεία και οι πολίτες προσβλέπουν στην Ελληνική Αστυνομία ως τη μόνη ικανή να διαφυλάξει τις συνθήκες ομαλότητας, συνοχής και ασφάλειας που θα τους επιτρέψουν να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη προοπτική, ένα καλύτερο μέλλον.

Όμως, είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. Γιατί το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που εσείς ως Συνδικαλιστικός τους Φορέας εκπροσωπείτε, έχουν αποδείξει πως και θέλουν και μπορούν.

 Έχουν αποδείξει, έχετε αποδείξει, πως ιδίως αυτά τα χρόνια της κρίσης έχετε σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και εξακολουθείτε να ανταποκρίνεστε με ζήλο και αυταπάρνηση στην αποστολή σας· παρά τις δυσκολίες που βιώνετε, παρά την περιστολή των αποδοχών σας, παρά τα πρόσθετα έργα με τα οποία λόγω της μεταναστευτικής προσφυγικής πίεσης αλλά και της ανάγκης παροχής συνδρομής σε άλλους τομείς της δημόσιας διοικητικής λειτουργίας έχει επιφορτιστεί η Ελληνική Αστυνομία και επιβαρύνουν περαιτέρω το έργο και την προσπάθειά σας.

   Θέλω, ως Αρχηγός του Σώματος, να σας διαβεβαιώσω πως τόσο εγώ προσωπικά όσο και τα άλλα μέλη της φυσικής και της πολιτικής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας.

Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου!

     Είμαστε δίπλα στα στελέχη και στο προσωπικό του Σώματος. Έτοιμοι ν’ αφουγκραστούμε τις αγωνίες και τα προβλήματά σας, έτοιμοι να στέρξουμε, να συγκατατεθούμε, να προωθήσουμε κάθε δίκαιο, λογικό και υλοποιήσιμο αίτημά σας.

     Βεβαίως, θα ήταν ψευδής, ανυπόστατη και προσβλητική για τη νοημοσύνη οποιουδήποτε η υπόσχεση πως όλα τα προβλήματα, όλα τα αιτήματα θα επιλυθούν ή θα ικανοποιηθούν.

 Όμως, όπως ήδη θα έχετε διαπιστώσει η βούληση υπάρχει, οι προσπάθειες γίνονται! Ίσως δεν μπορούμε και στον παρόντα χρόνο σίγουρα δεν μπορούμε να φτιάξουμε όλα όσα θα θέλαμε· μπορούμε όμως να κάνουμε αρκετά:

-       Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις άδειες του προσωπικού με στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, όπως:

·      η χορήγηση άδειας σε γυναίκες αστυνομικούς που υποβάλλονται  σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
·      η χορήγηση άδειας στο αστυνομικό προσωπικό σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθμού εξ αίματος ή α΄ βαθμού εξ αγχιστείας,
·      η χορήγηση άδειας τριών (3) ημερών στους άνδρες αστυνομικούς σε περίπτωση γέννησης τέκνου τους, κ.λ.π.,

-       ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διαδικασία τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και λοιπών μετακινήσεων του αστυνομικού προσωπικού, ώστε να εξαλειφθούν τα γνωστά σε όλους φαινόμενα της καταχρηστικής άσκησης/εκμετάλλευσης ορισμένων διατάξεων (εικονικοί γάμοι, προσχηματική μετάταξη σε υπηρεσία γραφείου, μετάθεση στον τόπο συμφερόντων και επαναφορά στην ενεργό ΄΄ μάχιμη ΄΄ υπηρεσία, κ.λ.π.),

-       η επικαιροποίηση των διατάξεων που αφορούν ιδίως στο χρόνο παραμονής των αξ/κών στους επιμέρους βαθμούς και η προσαρμογή τους στα νέα ασφαλιστικά δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα θεμελίωσης πλήρων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Ειδικά για το ζήτημα αυτό, γνωρίζοντας και κατανοώντας τη σπουδαιότητά του, είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να συζητήσουμε και να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε πρόταση η οποία συμβάλλει στην περαιτέρω κατοχύρωση - βελτίωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του προσωπικού. Στην προοπτική αυτή θα μπορούσαν να εξεταστούν προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ακόμη δε, και ως προς την κατεύθυνση, ίσως, μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας συνδεόμενης ευθέως και με τη ριζική επανεξέταση του ζητήματος της αξιολόγησης, κρίσεων, προαγωγών των αξιωματικών του Σώματος, θέμα το οποίο, ως γνωστόν, έχει θίξει και η Π.Ο.ΑΞΙ.Α..

-       η εναρμόνιση της διάρκειας της αιμοδοτικής άδειας που χορηγείται στο προσωπικό για την προσφορά αίματος στις τράπεζες αίματος των συνδικαλιστικών του φορέων προς την αντίστοιχη άδεια που χορηγείται για την προσφορά αίματος στην Τράπεζα Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας,

-       η μέριμνα για την ψυχολογική υποστήριξη του προσωπικού, με τη θεσμοθέτηση και λειτουργία ειδικής προς τούτο τηλεφωνικής γραμμής και την επιστημονική συνδρομή των ψυχολόγων του Σώματος,

-       η διαμόρφωση, μέσω της επικείμενης προς έκδοση σχετικής εγκυκλίου διαταγής, συγκεκριμένης ενιαίας διαδικασίας απονομής ηθικών αμοιβών στο προσωπικό του Σώματος, ως επιβράβευση των εξαίρετων πράξεων και επιδόσεων του, κατά την εκτέλεση της αποστολής του, ώστε αφενός μεν να αναδεικνύεται η προσφορά και η σημασία των πράξεων αυτών και να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για τους συναδέλφους του, αφετέρου δε να επικοινωνείται στην κοινωνία η θετική διάσταση της προσφοράς του αστυνομικού προσωπικού και να διαμορφώνεται ανάλογα η αντίληψη και η σχέση των πολιτών έναντι της Ελληνικής Αστυνομίας,

αποτελούν ορισμένα απλά, θετικά ωστόσο, βήματα που σκοπό έχουν να άρουν υφιστάμενες ΄΄ αδικίες ΄΄ και να διευκολύνουν, να ανακουφίσουν, να συνεισφέρουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στην αντιμετώπιση κοινωνικών και άλλων υποχρεώσεων των στελεχών και γενικά του προσωπικού του Σώματος.

    Συμπληρωματικά προς τις παραπάνω ενδεικτικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη εκδηλωθεί-θεσμοθετηθεί, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω, λόγω της σημασίας, του εύρους και των προσδοκιών που ευλόγως εναποθέτουμε όλοι και κατά πρώτο λόγο η κοινωνία στην εφαρμογή του, το πρόγραμμα αναδιάταξης-αναδιοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Σώματος και να επισημάνω τη σπουδαιότητα και την ανάγκη της στήριξης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ιδίως από τα στελέχη του Σώματος, ώστε να υλοποιηθεί ομαλά και συντονισμένα, γεγονός το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην καλύτερη λειτουργία του Σώματος επ’ ωφελεία και του προσωπικού, όσο και στην αναβάθμιση του παραγόμενου αστυνομικού έργου επ’ ωφελεία της χώρας και της κοινωνίας.Επίσης, θα ήθελα, με την ευκαιρία, να επισημάνω και να τονίσω ιδιαιτέρως δύο ακόμη ουσιώδη ζητήματα:

-       την υποχρέωση των στελεχών, και ιδίως των Διευθυντών/Διοικητικών/Προϊσταμένων των Υπηρεσιών του Σώματος να ενημερώνουν, να εποπτεύουν, να ελέγχουν και να καθοδηγούν συνεχώς το προσωπικό που διαθέτουν στη λήψη μέτρων τάξης στις δημόσιες συναθροίσεις, ειδικά στις περιπτώσεις που οι συναθροιζόμενοι ανήκουν σε ΄΄ ευαίσθητες ΄΄ κοινωνικές -επαγγελματικές ομάδες, όπως συνταξιούχοι, εργαζόμενοι, αδυνατούντες να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις πολίτες, κ.λ.π., ώστε η δράση και η συμπεριφορά του, όχι μόνον να διαμορφώνεται και να εκδηλώνεται, απαρεγκλίτως, εντός των Συνταγματικών επιταγών και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά να περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία ευαισθησίας και ανθρωπισμού·δηλαδή τα στοιχεία εκείνα, που θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας αποδεκτής από την κοινωνία αντίληψης, αναφορικά με το ρόλο και την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

-       τη θεσμική υποχρέωση τη δική μου, ως Αρχηγός, να εκφράσω δημόσια, και από το βήμα αυτό, την ευαρέσκεια μου προς τα στελέχη και το προσωπικό του Σώματος για τις πρόσφατες σημαντικές και επαναλαμβανόμενες επιτυχίες του στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδίως σε θέματα ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλίας, παράνομης διακίνησης μεταναστών, εξιχνίασης εγκληματικών πράξεων, κ.λ.π., γεγονός που εμπράκτως αποδεικνύει τη διαρκή και ανεπηρέαστη, από τις συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης, προσφορά και συμπεριφορά του έμψυχου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επιτρέψτε μου, τελειώνοντας το χαιρετισμό μου και ζητώντας την κατανόησή σας για τη μακρηγορία μου, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. για την πρόσκλησή τους να παραστώ στην έναρξη του ετήσιου Συνεδρίου τους αλλά και για την εν γένει συνεισφορά της Ομοσπονδίας στην κοινή, συλλογική μας προσπάθεια.

Βέβαιος πως αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί με την ίδια υπευθυνότητα, με την ίδια συνέπεια, θέλω να διευκρινίσω προς αποφυγή κάθε παρερμηνείας πως η προτροπή για συνεργασία, για συνοδοιπορία, για κοινό αγώνα στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του Σώματος δεν σημαίνει ούτε καν υπονοεί  οποιαδήποτε περιστολή της συνδικαλιστικής δράσης, οποιαδήποτε φαλκίδευση της συνδικαλιστικής ελευθερίας, οποιαδήποτε έκπτωση των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων.

Ο ρόλος της συνδικαλιστικής ηγεσίας είναι φύσει διεκδικητικός και έτσι πρέπει να είναι. Όμως, ο ρόλος αυτός δεν είναι ασύμβατος με την ενότητα, τη σύμπνοια, τη συνοχή του αστυνομικού Οργανισμού.

Αντιθέτως!

Η ενότητα αυτή αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτήν ακριβώς επικαλούμαι. Και είμαι βέβαιος πως η επίκλησή μου αυτή αποτελεί και δική σας προτεραιότητα.

Ας συνεχίσουμε, λοιπόν, την κοινή μας προσπάθεια με τους ίδιους όρους της ενότητας, της αξιοπρέπειας και του αμοιβαίου σεβασμού. Προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας και του Σώματος στο οποίο έχουμε την τιμή να υπηρετούμε.

Με την πεποίθηση ότι το διήμερο αυτό θα αποδειχτεί εξαιρετικά ενδιαφέρον και αρκούντως παραγωγικό, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας.