Συζήτησαν για τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

Ανακοίνωση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Δίωξης Παράνομης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης:

Την 19/10/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γ.Α.Δ.Θ. κ. Μπαντουβάκη Νικόλαο για θέματα που άπτονται της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και τα οποία απασχόλησαν εκτενώς την τρέχουσα επικαιρότητα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα και αναλύθηκαν εκτός των ανωτέρω και θέματα γενικότερου αστυνομικού ενδιαφέροντος με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και την ισοκατανομή των υποχρεώσεων σε κάθε  διεύθυνση.
Ο  κύριος Γενικός Διευθυντής  ανέλυσε την παρούσα κατάσταση και η Ένωση μας του επέδωσε συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να διευκολυνθεί το αστυνομικό προσωπικό κυρίως δε όσον αφορά στα αυστηρά μέτρα  αυτοπροστασίας.
 Οι επαφές μας θα συνεχιστούν σε τακτά χρονικά διαστήματα σε κορυφαίο επίπεδο για όλα τα θέματα που μας απασχολούν.

                                                          Μετά τιμής για το Δ.Σ.


                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΧΑΣΕΚΙΔΗΣ                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ