Πίνακες ενισχυτικής των α.δ. Ορεστιάδας κι Αλεξανδρούπολης

Αναδημοσίευση πίνακα κι ενημέρωσης από το σάιτ της ΠΟΣΥΦΥ.

Εκδόθηκε η νέα διαταγή ανανέωσης των αποσπασμένων με δαπάνες δημοσίου για
τον Έβρο συνολικά 109 αστυνομικών αρχομένης απο 14 Οκτωβρίου 2016.

Η επιλογή του προσωπικού σύμφωνα με τα διατασσόμενα να πραγματοποιηθεί αρχικώς απο προσωπικό που επιθυμεί να μετακινηθεί προερχόμενο απο συνοριακούς φύλακες.

Περισσότερα για τα διατασσόμενα στις γραμματείες των Υπηρεσιών που σχετίζονται.

.