ΠΕΑΛΣ: Εφορευτική Επιτροπή Αρχαιρεσιών και Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ενωσης Αξιωματικών Λ.Σ για τις επικείμενες αρχαιρεσίες:


Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών της Π.Ε.Α.Λ.Σ. για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής που εξελέγησαν την 18/10/2016 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών συνήλθαν σε σώμα σήμερα 18/10/2016 ως εξής:
                               
Προκοπίου Παντελής, Προέδρος
Περαμερίτης Γεώργιος, Τακτικό μέλος
Δελούκας Παναγιώτης, Τακτικό  μέλος
Πέρρας Αλέξανδρος, Αναπληρωματικό μέλος
Ιωάννου Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος 
Χριστιανός Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος

Ορίστηκε ότι η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή της Π.Ε.Α.Λ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, λήγει την 27 /10/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Η Ανακήρυξη των υποψηφίων θα γίνει την ίδια ημέρα 27/10/2016, και ώρα 14:00. 

Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο του υποψηφίου, με συστημένη επιστολή ή τηλεγραφικά ή τηλεομοιοτυπικά (FAX) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα Γραφεία της ΠΕΑΛΣ, ΙΙας Μεραρχίας 18, 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ & Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2), 18518 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ/ Fax: 210-4172965,  e-mail:  pealsgr@gmail.com

Oι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο μόνο για ένα όργανο(Δ.Σ. ή Ελεγκτική Επιτροπή).

Στις προσεχείς Εκλογές οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν στον Πειραιά την Παρασκευή 16/12/2016 από ώρα 09:00 έως 16:00, στο ΥΝΑ, Γραφείο 18, Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1 – Ε2), θα δοθεί η δυνατότητα ταχυδρομικής ψήφου σε κωλυόμενους συναδέλφους, για την υλοποίηση της οποίας θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση.

Πειραιάς 18 Οκτωβρίου 2016
            
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

Προκοπίου Παντελής, Προέδρος
Περαμερίτης Γεώργιος, Τακτικό μέλος
Δελούκας Παναγιώτης, Τακτικό  μέλος
Πέρρας Αλέξανδρος, Αναπληρωματικό μέλος
Ιωάννου Εμμανουήλ, Αναπληρωματικό μέλος 
Χριστιανός Γεώργιος, Αναπληρωματικό μέλος