Χρήσιμη ενημέρωση για τους δόκιμους αστυνομικούς και το καθεστώς των αδειών

Παραθέτουμε κείμενο ενημέρωσης και χρηστικών πληροφοριών του προέδρου του Βαγγέλη Κεφαλά, προέδρου των αστυνομικών Κυκλάδων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ
Συνάδελφοι -Συναδέλφισσες

α)Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Π.Δ 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» δικαιούστε την λήψη άδειας είκοσι(20) ημερών.

β)Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 1728/16/1137528 από 10/06/2016 διαταγή του Κ.Δ.Υ & Α.Δ/ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ η έναρξη της άδειας πρέπει να γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

γ)Σύμφωνα με τη νεώτερη διαταγή υπ΄ αριθμ. 1728/16/1966546 από 06/10/2016 διαταγή του Κ.Δ.Υ & Α.Δ/ΔΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ η ανωτέρω ημερομηνία τροποποιήθηκε και η ημερομηνία έναρξης λήψης της άδειας παρατάθηκε μέχρι την 10/10/2016.

Οι άδειες χορηγούνται από τους Διοικητές των Υπηρεσιών υστέρα από έγκριση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας.
Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αναφορά παραπόνων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του Π.Δ 141/91 «Αρμοδιότητες οργάνων Υπ.Δημ.Τάξης σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» .


η εικόνα προφίλ του Vangelis KefalasΜε εκτίμηση
Κεφάλας Ευάγγελος
Πρόεδρος Ε.Α.Υ.Κυκλαδων
.