Ανησυχία των ΓΧΣ για τις ευπαθείς ομάδες προσφύγων στην Ελλάδα

Στην έκθεση «Στην Ελλάδα του 2016: Οι ευάλωτοι άνθρωποι μένουν πίσω», οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επισημαίνουν τα κενά στο υπάρχον σύστημα που αρχικά δεν εντοπίζει και
δεν αναγνωρίζει τους ευάλωτους ανθρώπους και στη συνέχεια δεν τους παρέχει την κατάλληλη προστασία και φροντίδα

Επτά μήνες μετά την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και παρά το τεράστιο ποσό των κονδυλίων που έχει δεσμευθεί η ΕΕ, περισσότεροι από 50.000 μετανάστες και πρόσφυγες εξακολουθούν να ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες στην Ελλάδα και δεν έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι ΓΧΣ ανησυχούν ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες , συμπεριλαμβανομένων των θυμάτων της βίας, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και ψυχιατρικές διαταραχές, άτομα περιορισμένης κινητικότητας, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι έγκυες γυναίκες και τα νεογέννητα μωρά, των οποίων οι ειδικές ανάγκες δεν φροντίζονται και των οποίων η υγεία είναι ιδιαίτερα σε κίνδυνο . Οι ΓΧΣ καλούν τις ελληνικές αρχές να αναλάβουν  τις ευθύνες τους όσον αφορά τη βοήθεια σε έναν πληθυσμό σε κίνδυνο.

Στην έκθεση «Στην Ελλάδα του 2016: Οι ευάλωτοι άνθρωποι μένουν πίσω», οι ΓΧΣ τονίζει τα κενά μέσα στο σημερινό σύστημα, που σημαίνει ότι τα ευάλωτα άτομα  πρώτον δεν έχουν ταυτοποιηθεί σωστά και, δεύτερον, δεν λαμβάνουν την κατάλληλη προστασία και φροντίδα. "Είναι φοβερό το γεγονός ότι επτά μήνες μετά τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ότι τα ευάλωτα άτομα εξακολουθούν να μην έχουν την κατάλληλη φροντίδα στην Ελλάδα. Τα hotspots στα νησιά είναι στο 200% τοις χωρητικότητας», λέει ο Loic Jaeger , επικεφαλής της αποστολής των ΓΧΣ στην Ελλάδα.«Οι χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις καθυστερούν πολύ και το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα αδυνατεί να ανταπεξέλθει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι να εγκαταλείπονται χωρίς τη φροντίδα που απεγνωσμένα χρειάζονται».

thepressproject.gr
.