Η μετάλλαξη επί τα βελτίω ενός υπουργού δημόσιας τάξης

Στον κ. Τόσκα ουκ ολίγες φορές  έχουμε επιδαψιλεύσει σφοδρή κριτική στο παρελθόν, για την οποία πιστεύουμε ότι είχε παραχθεί δεδομένων των συνθηκών σε
κατάσταση ευθυκρισίας.

Και εάν υπήρχε δόση υπερβολής, αυτό έγινε σε λελογισμένες δόσεις εξαιτίας των ιδιαίτερα αρνητικών φορτίων που επισώρευσαν τα έργα καιν οι πράξεις του πολιτικού ανδρός. Όμως, οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε ότι προϊόντος του χρόνου παρουσίασε προοδευτικά και απτά δείγματα βελτίωσης. Μακριά από τις πρώτες προκαταλήψεις και τον αρτηριοσκληρωτισμό της αυθεντίας στην όψη και στην έκφραση. Έγινε πιο διαλλακτικά διαλεκτικός, πρώτα και κύρια με τον εαυτό του.

Ο υπουργός δημόσιας τάξης μας εξέπληξε ευχάριστα με την ανακοίνωση του αναφορικά με τις καταγγελίες για το τμήμα της Ομόνοιας. Δεν μας εξέπληξε ευχάριστα αυτή καθαυτή η ανακοίνωση, για την οποία μπορεί να ειπωθεί ότι προκαταλαμβάνει το αποτέλεσμα, αλλά για το γεγονός ότι πρώτη φορά από ανάληψης καθηκόντων, ο κ. Τόσκας ύψωσε τείχος άμυνας.

Τα τελευταία δείγματα της πολιτείας του είναι άκρως ενθαρρυντικά, για μια αστυνομία σύγχρονη και δημοκρατική. Με δεδομένα τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, ίσως δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία να δηλώσουμε και να διατυπώσουμε μια οφειλόμενη στη συνείδηση μας άποψη.
.