Ειδική Γενική Συνέλευση της ΠΕΑΛΣ για τις Αρχαιρεσίες

Ενημέρωση από την ΠΕΑΛΣ:


Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι τηνΔευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 στα γραφεία της ΠΕΑΛΣ εντός του ΥΝΑΝΠ (γρ. 18) θα πραγματοποιηθεί Ειδική Γενική Συνέλευση με θέμα την διαδικασία διενέργειας Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος          Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ     Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ