“Τι περιμένουμε από εσάς κύριοι υπουργοί”! ΕΜΘ γράφει προς τη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ

Τι περιμένουν οι ΕΜΘ και ειδικά εκείνοι που έχουν σπουδές και πτυχία από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ; Ένας απ΄ αυτούς υπενθυμίζει στους κυρίους Καμμένο και Βίτσα τις προσδοκίες τις δικές
του και των συναδέλφων του.Στο κείμενο που ακολουθεί:
Οι ΕΜΘ που έχουν τα «πτυχία και τα μεταπτυχιακά» περιμένουν πράξεις από τον κύριο ΥΕΘΑ
Οι ΕΜΘ που έχουν τίτλους σπουδών, περιμένουν να γίνουν πράξη οι δηλώσεις του κυρίου ΥΕΘΑ. Συγκεκριμένα, στις 21 Ιουλίου 2016, ο κύριος ΥΕΘΑ Π. Καμμένος, δήλωσε στη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με τους ΕΜΘ, ότι: «Ένας Εθελοντής Μακράς Θητείας, ο οποίος θα κάνει σπουδές και θα πάρει πτυχία, μεταπτυχιακά, δεν μπορούμε να του κόβουμε τη δυνατότητα να μπορεί να προάγεται σε Αξιωματικό. Δεσμευόμαστε λοιπόν με τον ΑΝΥΕΘΑ να το συζητήσουμε το θέμα και με την στρατιωτική ηγεσία αλλά και με την αντιπολίτευση και να το ρυθμίσουμε το θέμα αυτό με ένα δίκαιο τρόπο, ο οποίος όμως θα μπορέσει να καλύπτεται και από τις ανάγκες τις οικονομικές…»   

Μέχρι σήμερα, κόντρα στην κοινή λογική αλλά και σε αναντιστοιχία με την νομική λογική, ισχύει το εξής: Όποιος ΕΜΘ έχει πτυχίο ΑΕΙ και καταφέρει να μεταταχθεί, πράγμα που λόγω των θεσπισμένων κριτηρίων, των προϋποθέσεων και των προσκομμάτων δεν είναι καθόλου εύκολο, μετατάσσεται στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών, δηλαδή στην κατηγορία ΑΣΣΥ.
Ενώ σύμφωνα με τον Νόμο 3187/2003 ΦΕΚ Α/ 233/7.10.2003, «Τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) είναι ισότιμα με τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α’), παρέχοντας ισότιμη εκπαίδευση και χορηγώντας ισότιμα πτυχία με αυτά».

Έτσι πρoκύπτουν κάποια εύλογα ερωτήματα:
Έχοντας υπ’ όψιν τις γενικότερες αρχές της ισότητας και της ισονομίας, οι προκηρύξεις για τις μετατάξεις των Υπαξιωματικών ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ, θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα για την μετάταξη των Υπαξιωματικών ΕΜΘ, στο Σώμα των Μονίμων Υπαξιωματικών δηλαδή στους (ΑΣΣΥ) ή στο Σώμα των Αξιωματικών δηλαδή στους (ΑΣΕΙ);
Αφού ένας Υπαξιωματικός ΕΜΘ με πτυχίο ΑΕΙ, έχει ισότιμο πτυχίο με έναν απόφοιτο ΑΣΕΙ Αξιωματικό, γιατί δεν μετατάσσεται αυτοδίκαια σε Αξιωματικό εξ Υπαξιωματικών;
Πόσο δίκαιο είναι, ένας Υπαξιωματικός με πτυχίο ΑΕΙ, να θεωρείται στις Ένοπλες Δυνάμεις νεότερος, με ότι συνεπάγεται αυτό, από έναν ομοιόβαθμο συνάδελφό του Υπαξιωματικό, με πτυχίο ΑΣΣΥ;
Οι ΕΜΘ «με τα πτυχία και τα μεταπτυχιακά», όπως είπε και ο κύριος ΥΕΘΑ, περιμένουν εναγωνίως πράξεις, ώστε να διορθωθεί επιτέλους αυτή η χρόνια στρέβλωση και η αδικία. Ο «δίκαιος τρόπος» που προαναγγέλλει ο κύριος ΥΕΘΑ, για την επίλυση του προβλήματος, πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει και την απλοποίηση της διαδικασίας της μετάταξης. Άλλωστε, σε όλους τους δημόσιους φορείς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, οι μετατάξεις του προσωπικού σε ανώτερη βαθμίδα αποτελούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια απλή τυπική διαδικασία.

militaire.gr