"Αποσπάσεις αστυνομικών με να... και αποζημιώσεις με θα..."

Να σε έχει στείλει η Υπηρεσία στην Λέσβο. 
Να σου δίνει 400 ευρώ για τα έξοδα του μήνα.
Να θέλεις 170 ευρώ μεταφορικά. 
Να έχεις να πληρώσεις ξενοδοχείο.
Να έχεις να πληρώσεις φαγητό.
Να έχεις να αντιμετωπίσεις την βρώμα, τον κίνδυνο ασθενειών και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς της νέας σου υπηρεσίας.
Να... 
Να...
Και να σου λένε θα...
Σημειωτέον ότι σύμφωνα με το Ν.4336/2015 άλλαξε το καθεστώς τον εκτός έδρας, προς τα κάτω,όλων των δημοσίων υπαλλήλων και υπήρξε μια εγκύκλιος που εξαιρούσε τους αστυνομικούς μέχρι τις 30-09-2016 οι οποίοι παρέμειναν στο προηγούμενο καθεστώς υπολογισμού. Πλεον χωρίς ενημέρωση από το υπουργείο περάσαμε στο καινούργιο καθεστώς ???

Κωνσταντίνος ΤΟΥΦΕΚΟΥΛΑΣ 
Μέλος Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Φωκίδας 
Αντιπρόσωπος ΠΟΑΣΥ