Τι γίνεται με το Π.Δ για τα οδοιπορικά; Τι ισχύει;

'Αρθρο του Αλέκου Δροσόπουλου Αντιπροέδρου της ΠΟΕΠΛΣ:


Αρκετοί συνάδελφοί μας καταθέτουν καθημερινά ερωτήματα εάν πρόκειται να αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση καθώς και τα έξοδα διανυκτέρευσης.

Η απάντησή μου είναι η εξής.

Με την ψήφιση του ν. 4336/2015 και την ισχύ του από 01-01-2016, τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατάξεις που αφορούν δαπάνες των μετακινούμενων δημοσίων υπαλλήλων.

Ο νόμος με το άρθρο 15 δίνει προθεσμία εννεάμηνη, για τους ένστολους Ε.Δ. & Σ.Α. λόγω του ιδιαίτερου έργου που επιτελούν, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Επειδή η προθεσμία εξέπνευσε στις 30-09-2016 και δεν υπάρχει ενημέρωση για έκδοση προεδρικού διατάγματος, με συνέπεια να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4336/2015.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οικονομικών των ένστολων έχουν πάρει προφορική διαβεβαίωση για παράταση προθεσμίας και να εφαρμόζουν τις διατάξεις προ του ν. 4336/2015 πράγμα που εγείρει νομικές αμφιβολίες.

Σε κάθε περίπτωση άποψή μου είναι ότι από 01-10-2016 ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4336/2015 εκτός εάν βγει μία διάταξη που να παρατείνει την προθεσμία που περιγράφεται στο άρθρο 15 ή εκδοθεί Π.Δ. Οδοιπορικών για τους ένστολους των Ε.Δ. & Σ.Α. που είναι και σε ώριμο στάδιο.

limeniko-news.blogspot.gr