"Το αστυνομικό σώμα θα μετατραπεί σε σώμα φτωχών και πλουσίων...", Κείμενο αστυνομικού

Διαιρεί και βασίλευε –αστυφύλακες πληβείοι – πατρίκιοι Αξιωματικοί
Οι πολίτες της Αρχαίας Ρώμης χωρίζονταν σε πατρικίους και πληβείους. Οι
πρώτοι αποτελούσαν την άρχουσα τάξη και καταλάμβαναν τις περισσότερες θέσεις της Συγκλήτου, ενώ οι δεύτεροι αποτελούσαν το μεγάλο όγκο του πληθυσμού .

Κύριοι συνάδελφοι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα με την εφαρμογή του νεου μισθολογίου [ταφόπλακα των κατωτέρων] το Αστυνομικό σώμα θα μετατραπεί σε σώμα φτωχών και πλουσίων…

Κυριοι των οποίων η φυσική και πολίτικη Ηγεσία με την ανοχή των ενώσεων μας  επέλεξαν να οδηγήσουν  στην οικονομική εξαθλίωση εσας και τις οικογένειες σας , βολεύοντας για λόγους σκοπιμότητας τους Αξιωματικός [ως θεματοφύλακες της εύρυθμης  λειτουργίας  του σώματος ]  προκειμένου δηλαδή  εξασφαλίσουν την με την επιβολή εκτέλεση των καθηκόντων σας , θα το ανεχτείτε ;

Με εκτίμηση,
.