Τί έδειξαν οι εκλογές στην Ένωση Δυτικής Αττικής

Διαβάστε τα αποτελέσματα από τις εκλογές στην Ένωση Δυτικής Αττικής: Όπως ήδη γνωρίζετε την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την
ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής , του Συμβουλίου Μεταθέσεων της Δυτ. Αττικής και των Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. της Ένωσής μας.

       Κατά την ψηφοφορία ψήφισαν 567 μέλη εκ των οποίων 554 έγκυρα , 6 άκυρα και 7 λευκά ψηφοδέλτια.

      Στις αρχαιρεσίες έλαβαν μέρος τρείς συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν τους εξής ψήφους:
     Α) ΑΣΠΥΔΑ 427
      Β) ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 96
      Γ) ΔΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 31   
      
      Κατόπιν τούτου οι έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμονται ως εξής :
      Α) ΑΣΠΥΔΑ 6
      Β) ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1
      Γ) ΔΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0
      Για την ΠΟΑΣΥ οι έδρες κατανέμονται ως εξής :
      Α) ΑΣΠΥΔΑ 9
      Β) ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 1
      Γ) ΔΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1

      Για την Ελεγκτική Επιτροπή οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
      Α) ΑΣΠΥΔΑ 3
      Β) ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 0
      Γ) ΔΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0

      Για το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Δ.Α.Δ.Α. οι έδρες κατανέμονται ως εξής:
      Α) ΑΣΠΥΔΑ 1
               
                    Για το Δ.Σ.
                     - Ο -                                                                            - Ο -
                          Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας                      ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Αθανάσιος                                               ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος