Η νυχτερινή εργασία σε διπλές συνεχόμενες βάρδιες είναι παράτυπη - Τί πρέπει να κάνετε

Διαβάστε την ενημέρωση από τον Ειδικό Γραμματέα της ΠΟΑΣΥ, Θεόφιλο Παπαδάκη, για το τί πρέπει να κάνουν οι αστυνομικοί σε περίπτωση διπλών νυχτερινών: Πολλοί εκλεγμένοι από τη
Σ.Κ.Α.Υ. Θεσσαλονίκης, Μέλη του ΕΚΑ, γίνονται δέκτες καθημερινά πολλών και έντονων παραπόνων από συναδέλφους, οι οποίοι ενημερώνουν ότι διατίθενται σε νυχτερινή εργασία σε διπλή συνεχόμενη βάρδια, κάτι το οποίο είναι αντιδεοντολογικό, αντιεργασιακό, αντισυναδελφικό και σε τελική ανάλυση παράτυπο, βάσει και των σχετικών διαταγών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και τους ωραρίου εργασίας που προβλέπει τι π.δ. 394/2001. Αυτές είναι δεσμευτικές και αναγκαστικές για όλες τις Διοικήσεις όλων των Υπηρεσιών της Αστυνομίας, κάθε επιπέδου.

Οι διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ορίζουν κσι προβλέπουν ότι η διπλή συνεχόμενη νυχτερινή εργασία είναι επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, οδηγεί στη σωματική και πνευματική καταπόνησή τους και μειώνει τη υπηρεσιακή απόδοση.
Η άποψη ειδικότερα της Σ.Κ.Α.Υ. είναι ότι ο κάθε συνάδελφος πρέπει να ενημερώσει αρχικά κάποιον εκλεγμένο συνδικαλιστή (η ιστοσελίδα της Σ.Κ.Α.Υ. skaythess.gr έχει όλα τα στοιχεία μας στη στήλη ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ) και έπειτα απαιτείται να υποβάλει, σύμφωνα και με τους κανονισμούς, τη σχετική νόμιμη και προβλεπόμενη αναφορά παραπόνων, ιεραρχικά προς την αμέσως επόμενη προϊστάμενη Υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 45 του Π.Δ. 141/1991, για τη δικαίωσή του εφόσον βέβαια σε προφορική ενημέρωση, δυστυχώς, ορισμένοι δείχνουν ότι δεν κατανοούν ότι "κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου".
Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, θα πρέπει η προϊστάμενη Υπηρεσία να σας απαντήσει και επίσης στοιχειοθετείται και πειθαρχική δίωξη σε βάρος της Διοίκησης. Εάν, υπήρχαν όντως κάποιες πραγματικά όμως έκτακτες και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και σας έχουν διαθέσει μία φορά σε διπλή νυχτερινή εργασία, όπως λόγω π.χ. επετείου Πολυτεχνείου, εκλογών, παρέλασης 28ης Οκτωβρίου, εγκαινίων ΔΕΘ κλπ, και όχι σε σταθερή επαναλαμβανόμενη βάση, τότε και μόνο τότε, μπορεί να «καλυφθεί» αυτό και νονό τότε βέβαια. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη προσωπικού δεν καλύπτει τον ορισμό των έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών, που υποχρεωτικά απαιτείται για τη διάθεση σε διπλά νυχτερινά ωράρια.
Δηλαδή για να εργαστείτε σε διπλά νυχτερινά ωράρια εργασίας, θα πρέπει να συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό, σχεδόν υπηρεσιακά ισάξιο με το να διαταχθεί επιφυλακή. Ιδιαίτερα η διπλή νυχτερινή εργασία σε σταθερή επαναλαμβανόμενη κυκλική βάση είναι παράνομη και βέβαια δεν καλύπτεται βάσει της ΚΥΑ και η πληρωμή της λόγω του ανώτατου ορίου στις νυχτερινές ώρες εργασίας.
Σας επισυνάπτουμε το υπόδειγμα της σχετικής αναφοράς και είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΠΛΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ:
#ΑΝΑΦΟΡΑ
Του (βαθμός ΑΓΜΣ επώνυμο, όνομα Υπηρεσία που υπηρετείτε)
Προς:
(Αμέσως επόμενη ανώτερη προϊστάμενη Υπηρεσία)
ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ
Σας αναφέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 45 και 46 του Π.Δ. 141/1991, ότι εργάστηκα και διατέθηκα σε (2) διπλά συνεχόμενα ωράρια και ωράρια εργασίας – διατεταγμένης υπηρεσίας, στις αλλαγές – βάρδιες εργασίας στις ώρες εργασίας από 22:00 έως 06:00 κατά τις ημερομηνίες (… γράφετε τις ημερομηνίες) αντίστοιχα, κατά παράβαση των υπ’ αριθ.  8002/32/26 – Α’ από 8/8/2001 και 6013/22/2556 – Α’ από 22/2/2010 Διαταγών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας/Κ.Ο.Α.Δ./Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού – Τμήμα 1ο, οι οποίες ορίζουν σχετικά, τις διατάξεις του π.δ. 394/01, καθώς επίσης και της από 8/10/2009 σχετικής Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) η οποία έχει κοινοποιηθεί στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.
Παρακαλώ όπως λάβετε γνώση και διατάξετε σχετικά.
(Τόπος, ημερομηνία)
                                                                      
Μετά τιμής,
Ο Αναφέρων
(Υπογραφή, ονοματεπώνυμο, βαθμός)#
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΈΣ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΘΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΝΌΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΟΙ ΕΚΛΕΓΜΈΝΟΙ ΣΥΝΆΔΕΛΦΟΙ ΣΤΌ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΌ ΚΊΝΗΜΑ ΕΊΝΑΙ ΚΟΝΤΆ ΣΑΣ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Θεόφιλος
Ειδικός Γραμματέας ΠΟΑΣΥ
Επικεφαλής Σ.Κ.Α.Υ Θεσσαλονίκης
Μέλος ΕΚΑ