Πώς μπορεί κάποιος να δει τον "φάκελο" ατομικών φρονημάτων του στην αστυνομία - Η διαδικασία πρόσβασης μετά την άρση του απορρήτου

Να λάβει γνώση του περιεχομένου φακέλου ατομικών φρονημάτων που τον αφορά μπορεί πλέον κάθε πολίτης με έννομο συμφέρον, καθώς ορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία που θα παραλαμβάνει στο εξής τα σχετικά αιτήματα.


Συγκεκριμένα, η αίτηση των ενδιαφερομένων για την πρόσβαση στον φάκελό τους θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Επικοινωνίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τηλ. 210 6845062 ή 210 6854609 με τους εξής τρόπους:
  • Αυτοπροσώπως, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.
  • Μέσω ΕΛΤΑ (Διεύθυνση Επικοινωνίας/Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ., Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα).
  • Με επιστολή μέσω φαξ στο 210 6854207 ή 210 6849352.
  • Μέσω email στο communication.dir@astynomia.gr
Η πρόσβαση στους 2.110 φακέλους ατομικών φρονημάτων που επί δεκαετίες φυλάσσονται στα αρχεία υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έγινε δυνατή για τους πολίτες μετά την άρση του απορρήτου, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης και του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα.

Οι συγκεκριμένοι φάκελοι στους οποίους είχε περιοριστεί το δικαίωμα πρόσβασης, όπως ορίζεται στη σχετική απόφαση, καθίστανται στο εξής προσιτοί:
  • Στα πρόσωπα που αφορούν.
  • Στους συζύγους και τους συγγενείς μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων που αφορά ο φάκελος, εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν ζουν. Ειδικά στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη εν ζωή πλησιέστερων συγγενών αποκλείει το δικαίωμα των απώτερων συγγενών της ίδιας ρίζας, με την επιφύλαξη της επόμενης περίπτωσης.
  • Με την απλή εξουσιοδότηση των αναφερομένων προσώπων σε οποιονδήποτε τρίτον.
  • Κατόπιν άδειας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε πρόσωπα τα οποία για λόγους ιστορικής έρευνας ή/και επαγγελματικούς ζητούν την πρόσβαση στον φάκελο.
in.gr