Συναντήσεις του Προεδρείου του Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. με την Πολιτική Ηγεσία του ΥπουργείουΣειρά συναντήσεων με την Πολιτκή Ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη πραγματοποίησαν τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Πτυχιούχων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ.:


Μέλη του νεοσυγκληθέντος Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. στο πλαίσιο της έναρξης των επαφών τους με την πολιτική, φυσική ηγεσία και τα πολιτικά κόμματα για την ανάδειξη των ζεόντων θεμάτων που απασχολούν τόσο το Π.Σ. όσο και το προσωπικό του, πραγματοποίησαν την 26/7/2016 συνάντηση με τον Διευθυντή του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Μάρκου Ν. και την 27/7/2016 συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Καπάκη Ι.. Οι συναντήσεις έλαβαν χώρα σε φιλικό κλίμα.

Ο κ. Καπάκης και ο κ. Μάρκου άκουσαν με προσοχή τις τεκμηριωμένες πάγιες απόψεις της Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. αναφορικά με τα φλέγοντα ζητήματα που επηρεάζουν τις ζωές χιλιάδων συναδέλφων μας. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν τα παρακάτω θέματα:

·         Ανάγκη προηγούμενης διαβούλευσης και διατύπωσης επιστημονικών απόψεων εκ μέρους της Ένωσής μας σχετικά με τη φημολογούμενη θεσμοθέτηση νέου ειδικού μισθολογίου για το πυροσβεστικό προσωπικό.  Πάγια θέση μας είναι η Θεσμοθέτηση νέου μισθολογίου στη βάση της πραγματικής ανταμοιβής σε συνάρτηση με το παρεχόμενο πυροσβεστικό έργο.

·         Άμεση καθιέρωση του θεσμού των Διοικητικών Αξιωματικών και Υπαξιωματικών Π.Σ. Ειδικοτήτων και αξιοποίησή τους σε θέσεις και καθήκοντα αντίστοιχα του επιστημονικού αντικειμένου τους.

·         Άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις του πυροσβεστικού προσωπικού

·         Άμεση προώθηση όλων απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την εισαγωγή πτυχιούχων μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων στην Πυροσβεστική Ακαδημία και εξορθολογισμός του ήδη υπάρχοντος πλαισίου.


·         Προώθηση των αναγκαίων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν το απαραίτητο επίπεδο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία για το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

·         Θεσμοθέτηση ενός αξιόπιστου, διαφανούς και αξιοκρατικού συστήματος κρίσεων και προαγωγών, βασισμένο στη συγκριτική και σφαιρική αξιολόγηση, ικανό να εξαλείψει τις αγκυλώσεις και εκτροπές του παρελθόντος.

·         Δομές και λειτουργία του Πυροσβεστικού Σώματος, αναπροσαρμογή των υπηρεσιακών δομών, εφαρμοστική αξιοποίηση των λειτουργικών διατάξεων του Ν. 4249/2014, προσδιορισμός των αναγκαίων διορθωτικών νομοτεχνικών παρεμβάσεων αντικατάστασης των προβληματικών διατάξεων του, ορθολογική ανακατανομή του προσωπικού, καθηκοντολόγιο και προσοντολόγιο.

·         Υλοποίηση της νομοθετημένης αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Απόσυρση της τροπολογίας επί του άρθρου 119 του ν. 4249/2014 και άμεση σύσταση του Οργανισμού της Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και της Εθνικής Σχολής Πολιτικής Προστασίας.

·         Επιτακτική ανάγκη διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και ουσιαστική,  συντεταγμένη, οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου λειτουργίας.

·         Ουσιαστική,  συντεταγμένη, οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση της πυροσβεστικής εκπαίδευσης.

·         Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τα κεκτημένα, ώριμα και θεμελιωμένα δικαιώματα, με παράλληλη και σταδιακή αναπροσαρμογή εκείνων των ρυθμίσεων που επηρεάζονται από τις όποιες χρονικές και ηλικιακές μεταβολές, εξασφαλίζοντας τις αναγκαίες συνταξιοδοτικές απολαβές χωρίς να θίγονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις.

·         Άμεση σύσταση και ενεργοποίηση του θεσμού του συνηγόρου του πυροσβεστικού υπαλλήλου.

·         Εξειδίκευση, όπου απαιτείται, και προγραμματισμένη εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αναφορικά με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Π.Σ. και την υλοποίησή του αναφέρθηκε ότι έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί προβλήματα και αδυναμίες που χρήζουν άμεσης επίλυσης ή αναθεώρησης αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να αναδειχθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου.  Η ανάδειξη τους θα γίνει σε χρόνο που θα κριθεί δόκιμος για το αντικείμενο αυτό.

Ο κ. Μάρκου επιφυλάχθηκε να απαντήσει επί των θιγόμενων θεμάτων δεσμευόμενος ότι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση όπου μετά από μελέτη των θέσεων μας θα εξειδικεύσει τις θέσεις του Υπουργείου μας επί αυτών. 

Ο κ. Γενικός Γραμματέας έδειξε ότι συμμερίζεται την αγωνία μας για αρκετά από τα ανωτέρω θέματα και επαναδιατύπωσε τη βούληση του για την εξεύρεση νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει τα θέματα για τα οποία απαιτείται αυτό.

Οι δύο συναντήσεις αποτέλεσαν την αφορμή για την έναρξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου και την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση τρεχόντων αλλά και χρονιζόντων ζητημάτων για το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Η Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ. ευελπιστεί ότι η πολιτική ηγεσία θα ανταποκριθεί σύντομα στα ώριμα και δίκαια αιτήματα των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.