"Δήθεν συμπληρωματικές μεταθέσεις φρουρών...

Παραθέτουμε ανακοίνωση του σωματείου των ειδικών φρουρών για τις συμπληρωματικές μεταθέσεις.


δήθεν,  αναγνώριση στο έργο των Ειδικών Φρουρών.

Η δήθεν, κατανόηση για τις σκληρές συνθήκες εργασίας των υπηρετούντων στην Αττική .

Η δήθεν, δίκαιη  και ισότιμη αντιμετώπιση από τον κ. Αρχηγό όλου του προσωπικού στο οποίο ηγείται .

Αποτυπώνεται στην πράξη, με την παρακάτω διαταγή των συμπληρωματικών μεταθέσεων έτους 2016, το περιεχόμενο της οποίας αποτελεί την θρυαλλίδα της έναρξης  έκφρασης της αγανάκτησης με ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ .

Θα ακολουθήσουν εκτεταμένες ανακοινώσεις των Σωματείων για τις μεταθέσεις  "κόλαφο". 
Η ανακοίνωση εκδόθηκε το Σάββατο
.