Ανανεώνεται η διαταγή για τα νησιά των 70

Ανανεώνεται, όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΥΦΥ,  η διαταγή για τα νησιά των 70. Παραθέτουμε τους πίνακες κατανομής δύναμης που αφορούν το διάστημα
από 1/11/2016 εως 31/12/2016 ως ακολούθως:
Περισσότερες πληροφορίες στις γραμματείες των Υπηρεσιών