Εναρμονισμένη η Ε.Σ.ΠΕ.Θ. σύμφωνα με το νέο Ν.4407/2016

Αναδημοσίευση: Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Θεσσαλίας (Ε.Σ.ΠΕ.Θ), τροποποίησε και εναρμόνισε το καταστατικό της, σύμφωνα με το Ν. 4407/2016, ως
νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο, με την υπ΄ αριθμ. 89/27-9-2016 διάταξη Εκουσίας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Λάρισας, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 55/2012.
 .
Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή των αντιπροσώπων, για το συνέδριο της ΠΟΕΣ, μέλος της οποίας είναι και η Ε.Σ.ΠΕ.Θ.

Καλούμε τα στελέχη που υπηρετούν στη περιοχή της Θεσσαλίας να εγγραφούν στην Ένωση, αποστέλλοντας την αίτηση εγγραφής μέλους που θα βρουν στη σελίδα:
και να την αποστείλουν στο info@espeth.gr έτσι ώστε να γίνουμε όλοι μαζί μια φωνή, το λεγόμενο «Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».