100 χρόνια Λιμενικό Σώμα, 50 χρόνια θάλαμος επιχειρήσεων - ΕΚΣΕΔ, 15 χρόνια ΠΕΑΛΣ - Τρεις αξιομνημόνευτες επέτειοι

Τρεις σημαντικές επετείους υπενθυμίζει και θέλει να τιμήσει η Πανελήνια Ενωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος με την έκδοση ενός επετειακού συγγράματος. 

Οι τρεις επέτειοι είναι τα 100 χρόνια του Λιμενικού Σώματος, το 2019, τα 50 χρόνια λειτουργίας του Θαλάμου Επιχειρήσεων ( ΕΚΣΕΔ) αλλά και τα 15 χ΄ρονια της ΠΕΑΛΣ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση: 

Στον ορυμαγδό των πολιτικών εξελίξεων που μας διατρέχουν καθημερινά, προσπερνάμε, πολλές φορές, σημαντικά ιστορικά γεγονότα, τα οποία σημάδεψαν τόσο την εποχή τους όσο και το μέλλον της χώρας μας και βέβαια και το δικό μας. Επαφίεται λοιπόν σε εμάς τους ίδιους με τις δικές μας ενέργειες και πρωτοβουλίες να υπενθυμίζουμε αυτά τα γεγονότα και να μην επιτρέπουμε να περνούν απαρατήρητα. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οφείλουμε επομένως, να επισημάνουμε ότι σε τρία χρόνια από τώρα, το 2019, συμπληρώνεται ένας αιώνας από την εμφάνιση του διοικητικού φορέα της εμπορικής ναυτιλίας, του Λιμενικού Σώματος (ν. 1753 /1919), ως αναγκαίου φορέα χάραξης και εφαρμογής της ελληνικής ναυτιλιακής πολιτικής και της αστυνόμευσης του θαλάσσιου χώρου, των λιμένων και των ακτών της χώρας μας. 

Παράλληλα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την επικείμενη συμπλήρωση 50 ετών από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για τον συντονισμό της έρευνας και διάσωσης στην θάλασσα που το 1989 μετά από συνένωσή του με το Κέντρο Επιχειρήσεων για αεροπορικά ατυχήματα της Πολεμικής Αεροπορίας αποτέλεσε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (EΚΣΕΔ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (άρθρο 5 ν.1844/1989), παρέχοντας υπηρεσίες ναυτικής αλλά και αεροπορικής έρευνας και διάσωσης. 

Όμως, και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος έχει μπροστά της μια σημαντική επέτειο, καθώς το 2017 συμπληρώνονται 15 χρόνια από την εμφάνισή της (5153/2002 - 384/2003).

Επιθυμώντας, λοιπόν, να αναδείξουμε εγκαίρως τη σημασία των επικείμενων επετείων και συμβάλλοντας στη διαδικασία προετοιμασίας και υποδοχής τους κατά το μέτρο που μας αναλογεί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΛΣ, ανέλαβε την πρωτοβουλία - κατόπιν πρότασης του Προέδρου, που εμπλουτίστηκε εν συνεχεία, από τον Γενικό Γραμματέα και υπερψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δ.Σ. - να προβεί, εγκαίρως, στην έκδοση ενός επιμελημένου ιστορικού επετειακού συγγράμματος.

Η στόχευση είναι διττή: αφενός να τιμηθεί το Λιμενικό Σώμα και ο πολιτικός του φορέας, το ΥΝΑΝΠ (πρώην ΥΕΝ), αφετέρου δε να αντληθούν χρήσιμα συμπεράσματα με βάση και τη δική μας συνδικαλιστική παρεμβατική δράση. 

Από την ίδρυση και λειτουργία της,  η Ένωσή μας πορεύεται καθημερινά στην ίδια ρότα με το ΛΣ και το ΥΕΝ αρχικά, μετέπειτα ΥΝΑΝΠ,επιδεικνύοντας πλούσιο έργο τόσο στα αμιγώς συνδικαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τα στελέχη ΛΣ, όσο και στα διαδραματιζόμενα στο χώρο της ναυτιλίας, της σημαντικότατης αυτής επιχειρηματικής δραστηριότητας, που έχει προαγάγει τα συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας, καταξιώνοντας και κατατάσσοντας τη χώρα μας στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. 

Το ιστορικό πόνημα της ΠΕΑΛΣ, το οποίο θα παρουσιασθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, αποτελεί μια πρωτογενή χρονολογική καταγραφή – εξιστόρηση της ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των τριών παράλληλων και ταυτόχρονα, αλληλοεξαρτώμενων φορέων: του Υπουργείου Ναυτιλίας, του Λιμενικού Σώματος και της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. 

Η «μοίρα» της ΠΕΑΛΣ, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, είναι συνυφασμένη με εκείνη του Λιμενικού Σώματος και του ΥΕΝ, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσον αφορά την ακολουθητέα πολιτική και τα οργανωτικά σχήματα που επιλέγονται για την εφαρμογή της. 

Ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την ιστορική τους εξέλιξη ενόσω πορεύονται στην ίδια ρότα και με τον ίδιο στόχο, ανακαλύπτοντας ότι η συνδικαλιστική ενασχόληση των Λιμενικών λειτουργεί αρμονικά και εποικοδομητικά, και μάλιστα συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων, σε ένα περιβάλλον με τεράστια οικονομικά και γεωστρατηγικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα. 

Φρονούμε ότι η ανάδειξη της φωνής των Λιμενικών και δη της φωνής των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, θα αναδειχθεί δια του πονήματος αυτού όχι ως προσπάθεια απλής καταγραφής πεπραγμένων και προβολής προσώπων αλλά κυρίως ως μια αυθεντική παρουσίαση μιας ιστορικής διαδρομής που ξεκίνησε σε δύσκολους καιρούς και η οποία συνεχίζεται αδιαλείπτως σήμερα σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις.

Για το Δ.Σ.
           Ο Πρόεδρος             Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος ΣΑΪΤΑΚΗΣ          Σπυρίδων ΠΑΣΣΑΚΟΣ