Στρατιωτικοί και Αστυνομικοί με αποστρατεία από 1-7-2011 έως 31-7-2012 καλούνται για αναπροσαρμογή μερίσματος από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού

1. Ανακοινώνεται η αναπροσαρμογή του μερίσματος των στρατιωτικών και αστυνομικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης κατά το χρονικό διάστημα από 01-07-2011 έως 31-07-2012, 


κατόπιν επεξεργασίας των Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας. Η αναπροσαρμογή αποφασίσθηκε με το αριθ. 25/7/12-10-2016 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ,, σύμφωνα με την αριθ. 137/2015 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ/Ε΄Τμήμα την οποία αποδέχθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας με την αριθ. Φ.951/37/134254/Σ.2072/11 Ιουλ 2016 Απόφασή του.
2. Οι μερισματούχοι που αποχώρησαν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να υποβάλουν:

α. Αίτηση για ενδεχόμενη αναπροσαρμογή του χορηγούμενου μερίσματος

β. Τροποποιητική Πράξη Συνταξιοδότησης από το ΓΛΚ και
γ. Το Συμπληρωματικό Φύλλο Διακοπής Μισθοδοσίας (ΦΔΜ).
3. Αποστολή στοιχείων προς: Μετοχικό Ταμείο Στρατού/Δνση Παροχών/Τμήμα Απονομής Μερισμάτων, Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 105 62, Αθήνα.
Ταξχος Ιωάννης Αζναουρίδης, Γενικός Δντής

ΣΧΟΛΙΟ: Κι επειδή ρωτούν πολλοί συνάδελφοι τι αφορά, θυμίζω ότι οι μισθολογικές προαγωγές πάγωσαν την 1η Ιουλίου 2011 (πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου - ΥΕΘΑ Βενιζέλος - ΑΝΥΕΘΑ Μπεγλίτης), ξεπάγωσαν την 1η Αυγούστου 2012 (πρωθυπουργός Σαμαράς - ΥΕΘΑ Παναγιωτόπουλος - ΥΦΕΘΑ Καράμπελας και Ελευσινιώτης) και ξαναπάγωσαν από 1ης Ιανουρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018 με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ΥΕΘΑ τον Καμμένο και ΑΝΥΕΘΑ τον Βίτσα με ότι συνεπάγεται αυτό στους μισθούς των εν ενεργεία συναδέλφων.

apostolospaparisis.blogspot.gr