Μεγάλη διάκριση για την SPARTAN SECURITY


Η SPARTAN SECURITY, μια εκ των μακροβιότερων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών πλήρους ασφάλειας, πιστοποιήθηκε στις 08/08/2016 λαμβάνοντας νέες αναβαθμισμένες πιστοποιήσεις  ISO.

Με αυτόν τον τρόπο, απέδειξε για άλλη μία φορά την δέσμευσή της για ποιότητα των υπηρεσιών της και την ικανοποίηση των πελατών της.

Παρακάτω, ακολουθούν τα ENISO πρότυπα για τα οποία έλαβε την εν λόγω πιστοποίηση:

ENISO 27001:2013 Ασφάλεια Πληροφοριών (Information Security)
Διασφάλιση των πληροφοριών που λαμβάνονται από την SPARTAN SECURITY. Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων μερών είναι πιστοποιημένα ως αυστηρώς προστατευμένα, παρέχοντας επιπλέον αίσθημα ασφάλειας.

ENISO 9001:2008 Ποιότητα (Quality)
Οι υπηρεσίες/προϊόντα, πιστοποιημένα πλέον, παρέχονται από την SPARTAN SECURITY μέσα από διεθνείς αναγνωρισμένες και αποδεκτές διαδικασίες οι οποίες ικανοποιούν τις αμοιβαίες συμφωνημένες απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών (πελάτες, προμηθευτές, συνεργάτες, φορείς), τις εθνικές/διεθνείς νομοθετικές, τις κανονιστικές διατάξεις και όχι μόνο, βάσει ποιοτικών στόχων για συνεχή και ενδελεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών/προϊόντων.

14001:14001 Περιβάλλον (Environment)
Η SPARTAN SECURITY συμμετέχει και προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο μέσω των ευαισθητοποιημένων δραστηριοτήτων που αναπτύσσει, προστατεύοντας και ωφελώντας το περιβάλλον σύμφωνα με τη νομοθεσία.


18001:2007 Ασφάλεια & Υγειά στους χώρους εργασίας
Η SPARTAN SECURITY συνεχίζει να συμβάλλει στην βελτίωση της επίδοσης σε θέματα υγείας, ασφάλειας στην εργασία και στην συστηματική παρακολούθηση, εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων.