Ποιός ο ρόλος της Europol στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας;

Η Europol, είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία που βοηθά τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος. Το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν τον Νοέμβριο σε σειρά νέων κανόνων που θα ενισχύουν τις αρμοδιότητές της. Η τελική ψηφοφορία πραγματοποιείται στην ολομέλεια του ΕΚ την Τετάρτη 11 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο γράφημα που ετοιμάσαμε.

Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Europol), ιδρύθηκε το 1999 και από το 2010 είναι ο αρμόδιος οργανισμός της ΕΕ για την επιβολή του νόμου και για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας. Συνεργάζεται στενά με τις αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων κρατών, όπως των ΗΠΑ, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νορβηγίας. Κάθε χρόνο διενεργεί περισσότερες από 18.000 έρευνες, ενώ απασχολεί 900 άτομα προσωπικό και έχει την έδρα της στη Χάγη, στην Ολλανδία.

Η Υπηρεσία, έχει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών, των παράνομων δικτύων μετανάστευσης και δουλεμπορίας ανθρώπων, μέχρι την παιδική πορνογραφία, το διαδικτυακό έγκλημα και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι νέοι κανόνες
Με τους νέους κανόνες γίνεται ευκολότερη η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων για την αντιμετώπιση άμεσων απειλών και οι κανόνες για τα κέντρα, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας (που δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2016), γίνονται σαφέστεροι. Επίσης, η Europol θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να ανταλλάσσει πληροφορίες με ιδιωτικές εταιρείες.

Σε κάθε περίπτωση, στους νέους αυτούς κανόνες ισχύουν πάντα οι εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων.

Η συμφωνία μεταξύ ΕΚ και Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε στις 26 Νοεμβρίου το 2015 και λίγες μέρες αργότερα εγκρίθηκε από την επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του ΕΚ, στις 30 Νοεμβρίου. Η τελική συζήτηση στην ολομέλεια του ΕΚ πραγματοποιείται την Τετάρτη 11 Μαΐου 2016, στις 10.00 (ώρα Ελλάδος) και η τελική ψηφοφορία στις 13.30 (ώρα Ελλάδος). Παρακολουθήστε τη συζήτηση και την ψηφοφορία σε απευθείας μετάδοση.

Αν οι νέοι κανόνες εγκριθούν από την ολομέλεια του ΕΚ θα τεθούν σε ισχύ από 1 Μαΐου το 2017.
   
 europarl.europa.eu
.