Χρ. Συνδρεβέλης για δήλωση Διαμαντόπουλου: "Νομίζει ότι σκέφτεται...."

Πολύς λόγος για τον αξιότιμο τ. βουλευτή κ. Διαμαντοπουλο χωρίς να χρειάζεται....
Έχει απαντήσει γι
αυτόν προ πολλού ο Αμερικανος φιλόσοφος William James...
"Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι σκέφτονται, ενώ στην πραγματικότητα απλά διευθετούν τις προκαταλήψεις τους...
Με εκτίμηση και ευχές για περαστικά....


ΣΥΝΔΡΕΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
.