Η ακτινογραφία των εκκαθαριστικών

Επτά στους δέκα Ελληνες διαθέτουν τουλάχιστον ένα εμπράγματο δικαίωμα σε κάποιο ακίνητο, δηλαδή κατέχουν την πλήρη κυριότητα ή την ψιλή κυριότητα ή την
επικαρπία σε κτίσμα ή οικόπεδο εντός σχεδίου πόλης ενώ 141.223 φορολογούμενοι διαθέτουν σημαντική ακίνητη περιουσία καθώς κατέχουν από 11 έως και 100 εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα. Υπάρχουν και 145 «Κροίσοι» της ακίνητης περιουσίας, αφού διαθέτουν πάνω από 100 εμπράγματα δικαιώματα σε κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου.


Οι φορολογούμενοι της Αττικής πληρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του φετινού ΕΝΦΙΑ καλύπτοντας το 36% του συνολικού φόρου, ενώ 164.706 ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να πληρώσουν φέτος για πρώτη φορά συμπληρωματικό φόρο για τα ακίνητά τους λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου από τις 300.000 ευρώ στις 200.000 ευρώ.

Αποκαλυπτικά στοιχεία
Το αναλυτικό στατιστικό δελτίο που συνέταξε η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ για τη φετινή εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ αποκαλύπτει τα εξής:
• Φέτος, 6.313.243 φυσικά πρόσωπα καλούνται να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ύψους 2,712 δισ. ευρώ. Επίσης 49.946 νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ συνολικού ποσού 466,834 εκατ. ευρώ.
• Το 2016, ο αριθμός των φυσικών προσώπων που έλαβαν μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε 1.056.169 επί συνόλου 7.369.412 (περίπου 1 στους 7).
• Το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝΦΙΑ ανήλθε σε 2,413 δισ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και σε 205,085 εκατ. ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Δηλαδή φέτος το συνολικό ποσό του κύριου ΕΝΦΙΑ ήταν μειωμένο κατά 141,6 εκατ. ευρώ ή κατά 5,54% για τα φυσικά πρόσωπα και κατά 3,3% για τα νομικά πρόσωπα. Κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή ήταν οι μειωμένες αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας.

• Σε συμπληρωματικό φόρο εμπίπτουν φέτος συνολικά 502.894 φορολογούμενοι από 338.188 το 2015. Δηλαδή ο αριθμός των φορολογουμένων αυξήθηκε κατά 164.706.
• Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ των φυσικών προσώπων ανήλθε σε 387,62 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι 362,05 εκατ. ευρώ το 2015. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο εξαιτίας της μείωσης του αφορολογήτου ο αριθμός των υπόχρεων σε πληρωμή συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων αυξήθηκε κατά 49% ή κατά 164.706 άτομα, από 338.188 το 2015 σε 502.894 το 2016.
• Μειωμένο φόρο κατά 50% λόγω των ειδικών απαλλαγών που έχουν θεσπιστεί θα πληρώσουν 1.251.944 φυσικά πρόσωπα. Το ποσό που γλιτώνουν ανέρχεται στα 80,3 εκατ. ευρώ. Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο έχουν 64.474 πολίτες οι οποίοι γλιτώνουν φόρο ύψους 8,1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι που δικαιούνται τις ανωτέρω απαλλαγές είναι λιγότεροι κατά 47.240 σε σύγκριση με το 2015.
• Φέτος ο ΕΝΦΙΑ παρέμεινε σταθερός για το 28,9% των φορολογουμένων, μειώθηκε για το 37,64% και αυξήθηκε για το 33,3%.
• Στην Αττική 2.276.885 ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν φόρο ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 36% του συνολικού φόρου. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 1.095.439 ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν 460 εκατ. ευρώ και αμέσως μετά βρίσκεται η Θεσσαλία με 429.422 ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν 159 εκατ. ευρώ.
• Η Εφορία Ψυχικού έχει βεβαιώσει τον μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ, ο οποίος φθάνει στο ποσό των 86,6 εκατ. ευρώ. Μάλιστα ένας ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει το ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ. Επίσης η Εφορία Εξαρχείων έχει βεβαιώσει φόρο ύψους 68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ καλείται να πληρώσει ένας ιδιοκτήτης.
• Στην Κηφισιά οι ιδιοκτήτες πρέπει να πληρώσουν συνολικά 106 εκατ. ευρώ, ενώ στην Γλυφάδα 83 εκατ. ευρώ.
• Στους κατοίκους εξωτερικού έχει βεβαιωθεί φόρος ύψους 62 εκατ. ευρώ.
• Για 739.853 ιδιοκτήτες ακινήτων, το φετινό εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ ξεπερνάει τα 750 ευρώ. Από αυτούς, 12.354 άτομα πρέπει να καταβάλουν πάνω από 10.000 ευρώ ενώ υπάρχουν και οι μεγαλοϊδιοκτήτες -συνολικά 97 άτομα- που πρέπει να πληρώσουν πάνω από 100.000 ευρώ έκαστος.
• 2,8 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ή το 44,5% του συνόλου επιβαρύνονται με λιγότερα από 200 ευρώ έκαστος. Εξ αυτών, ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες πληρώνουν λιγότερα ακόμη και από 50 ευρώ, δηλαδή η κάθε δόση τους είναι 10 ευρώ.
• Εξι ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά πρόσωπα) θα πληρώσουν φόρο άνω των 300.000 ευρώ, ενώ εννέα ιδιοκτήτες φόρο που ανέρχεται μεταξύ 250.000 και 300.000 ευρώ.
• Περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν φόρο από 200 έως 500 ευρώ.
• Φόρο άνω του 1 εκατ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν 37 επιχειρήσεις, ενώ από 500.000 έως 1.000.000 θα πληρώσουν 27 επιχειρήσεις.
• Οι Ελληνες διαθέτουν συνολικά 33 εκατ. εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα ή επικαρπία) σε ακίνητα εκ των οποίων 17,7 εκατ. σε κτίσματα και οικόπεδα εντός σχεδίου και 15,28 σε αγροτεμάχια.
• Τα περισσότερα δικαιώματα σε ακίνητα διαθέτουν:
• 122.037 φυσικά πρόσωπα με 11 έως 20 δικαιώματα
• 1.773 ιδιοκτήτες με 21 έως 30 δικαιώματα
• 4.289 φυσικά πρόσωπα με 31 έως 50 ακίνητα
• 979 φυσικά πρόσωπα με 51 έως 100 δικαιώματα και
• 145 φυσικά πρόσωπα με περισσότερα από 100 δικαιώματα.Μαρία Βουργάνα
ΕΘΝΟΣ
.