Οι Ειδικοί Φρουροί Κ.Μακεδονίας με τον κύριο Αρχηγό

Την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 το προεδρείο της Ένωσης Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο ΤΣΟΥΒΑΛΑ Κωνσταντίνο, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος αντιστράτηγο ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ, όπου και του έθεσε τα παρακάτω ζητήματα:

    Την άμεση τροποποίηση του Π. Δ  394/2001  "χρόνος εργασίας αστυνομικού προσωπικού "  έτσι ώστε να απαγορευτεί η διάθεση αστυνομικών σε διπλή συνεχόμενη νυχτερινή υπηρεσία μέσα από την ταυτόχρονη θεσμοθέτηση του αδιάθετου αλλαγής και να δοθεί επιτέλους οριστική λύση σε αυτό το μείζον θέμα, το οποίο ταλανίζει δεκαετίες τώρα την υπηρεσιακή καθημερινότητα των συναδέλφων.
    Την ενίσχυση με έκτακτες μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών της Γ.Α.Δ.Θ. καθώς και των  άλλων Α.Δ.  της Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπηρεσιακές ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη προσωπικού.
    Την ανάγκη αναδιοργάνωσης του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης, έτσι ώστε να παρέχονται στους συναδέλφους τα βέλτιστα ως προς την υγειονομική τους περίθαλψη. Σε αυτό το πλαίσιο προτείναμε να χορηγούνται ιατρικές βεβαιώσεις για τις αθλητικές δραστηριότητες των συναδέλφων, καθώς και την παρουσία ιατρού εφημερίας κατά τις ώρες που τα ιατρεία είναι κλειστά λόγω παρέλευσης ωραρίου.

    Από πλευράς του ο Αρχηγός άκουσε με προσοχή τα θέματα που θέσαμε και δεσμεύθηκε πως θα αναζητήσει δίκαιες λύσεις. Η Ένωση μας αδιάλειπτα συνεχίζει τις ουσιαστικές παρεμβάσεις και προτείνει λύσεις με μοναδικό σκοπό την βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας των συναδέλφων. Οι στόχοι μας είναι υψηλοί και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τους πετύχουμε.

Ένωση Ειδικών Φρουρών Κεντρικής Μακεδονίας