Ερχεται νέο πρόστιμο από την ΕΕ για τα επικίνδυνα απόβλητα

Την ερχόμενη Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, θα αποφασίσει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ) εάν θα κάνει αποδεκτή την πρόταση της Κομισιόν για επιβολή προστίμου πολλών εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για κακή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014, εκτιμώντας ότι η πρωτόδικη απόφαση του ΔΕΕ (του 2009) δεν είχε εκτελεστεί από την Ελλάδα, κατέθεσε στο Ευρωδικαστήριο δεύτερη προσφυγή. Η χώρα μας, παρότι είχε καταδικαστεί προ επταετίας, δεν έχει ακόμη εγκαταστήσει κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων.
Σχέδια...
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μόλις τον περασμένο Απρίλιο ολοκλήρωσε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ένα Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνει, η υφιστάμενη ελληνική παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (έτος αναφοράς 2011) φτάνει τις 280.000 τόνους τον χρόνο. Σήμερα από το σύνολο των βιομηχανικών αποβλήτων το 24% βρίσκεται προσωρινά αποθηκευμένο (σε πολλές περιπτώσεις για οκτώ ως δέκα χρόνια), για το 21% δεν υπάρχει καταγεγραμμένη διαχείριση, στο 22% γίνεται διάθεση, ενώ στο 33% γίνονται εργασίες ανάκτησης.
Το μεγαλύτερο ποσοστό παράγεται σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις: στην Αττική (37%), στην Κεντρική Μακεδονία (16%) και στη Στερεά Ελλάδα (13%). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, ο οποίος περιγράφεται στο σχέδιο, οι 70.000 τόνοι θα οδηγούνται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) για διάθεση, ενώ οι υπόλοιποι για εναλλακτική διαχείριση. Ωστόσο, οι θέσεις των ΧΥΤΕΑ - πέραν των τυχόν ιδιωτικών πρωτοβουλιών - ακόμη δεν έχουν καθοριστεί καθώς η χωροθέτησή τους θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές.
Η διαχείριση των αποβλήτων και η αποκατάσταση των χώρων αποθήκευσής τους θα ολοκληρωθούν, σύμφωνα με το εν λόγω σχέδιο, βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος ως το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η επικινδυνότητα και η ποσότητα. Με δεδομένες τις δυσκολίες και έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας στις χωροθετήσεις χώρων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων και αποβλήτων στην Ελλάδα, η διαδικασία αναμένεται ότι θα είναι επίπονη για όλες τις πλευρές.
Από το 2003
Πάντως, το θέμα παραμένει ανοιχτό από το 2003, οπότε η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε κινήσει τη διαδικασία για παράβαση κατά των ελληνικών αρχών καθώς είχε εκτιμήσει ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας, ότι δεν υφίσταντο στην ελληνική επικράτεια κατάλληλες και επαρκείς εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων και ότι η μέθοδος διάθεσης του μεγαλύτερου μέρους της παραγόμενης στην Ελλάδα ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων δεν ήταν συμβατή με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας.
Η «καμπάνα»
Σήμερα, η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διατάξει την Ελλάδα να της καταβάλει:
l Χρηματική ποινή ύψους 72.864 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης εκτέλεσης της πρώτης απόφασης από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση (7.9.2016) έως την ημέρα που θα έχει εκτελεστεί η πρώτη απόφαση και
l ημερήσιο κατ' αποκοπήν ποσό ύψους 8.096 ευρώ ανά ημέρα από την ήμερα έκδοσης της πρώτης απόφασης έως την ημερομηνία έκδοσης της νέας απόφασης ή την ημερομηνία εκτέλεσης της πρώτης απόφασης εάν επέλθει νωρίτερα.Μάχη Τράτσα
ΒΗΜΑ
.