Το Πανελλήνιο Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης για την Επιτροπή Ελέγχου δικαιολογητικών


Το Πανελλήνιο Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών απέστειλε επιστολή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος με
την οποία ζητά απαντήσεις για την Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών.

 Διαβάστε την επιστολή:

Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,

Πρόσφατα εκδόθηκε η υπ 60042 οικ.φ. 300.2 13/9/2016 διαταγή στην οποία συγκροτήθηκε Επιτροπή Ελέγχου των δικαιολογητικών των που έχουν τα προσόντα για μονιμοποίηση   ανανέωση θητείας των Π.Π.Υ.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:

1) Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει συνολικά;

2) Πότε υπολογίζεται η Επιτροπή να υλοποιήσει το έργο της;

3) Ο έλεγχος τι θα περιλαμβάνει; Π.χ. τον έλεγχο της ορθότητας των αιτήσεων, ή και κάτι επιπλέον;

Ευχαριστούμε   για   τον   χρόνο   σας.   Παρακαλούμε   για   δικές   σας   ενέργειες.  Παρακαλούμε   η απάντηση σας να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail του Σωματείου μας.