Δείτε τον χάρτη της αναδιάρθρωσης της ΕΛ.ΑΣ. Πόσες υπηρεσίες κλείνουν στις αστυνομικές διευθύνσεις, Τι αριθμός αστυνομικών ανακατανέμεται

Το bloko.gr σας παρουσιάζει τον χάρτη των αλλαγών στην ΕΛ.ΑΣ., όπως αυτός εκπονήθηκε σε κωδικοποιημένη ηλεκτρονική μορφή από τις
υπηρεσίες του αρχηγείου.

Θα ακολουθήσει αναλυτικό ρεπορτάζ, αν και οι βασικές πτυχές- τομές έχουν παρουσιαστεί σε ρεπορτάζ των προηγούμενων μηνών και ημερών.


.