Ερώτηση των πενταετών πυροσβεστών στο Αρχηγείο του Π.Σ.


Επιστολή στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος απέστειλε το Πανελλήνιο Σωματείο Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών.


Διαβάστε το περιεχόμενο της επιστολής:


Αξιότιμε κ. Αρχηγέ,
Στο υπ’ αριθ. 222/17/8//2016 έγγραφό μας απάντησε ο υπογράφων ο αξιότ κ. Ιωαν Ζάχος,
ρωτούσαμε πότε προτίθεστε να υλοποιήσετε τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας του πυροσβεστικού
προσωπικού του Π.Σ.
Απάντηση δεν πήραμε.
Σχετικά με την πρώτη απάντηση του εγγράφου σας, αναφέρεται αόριστα ότι υπάρχουν διαταγές,
εγκύκλιοι κ.λ.π.
Παρακαλούμε να μας αναφέρετε σε ποιες εγκύκλιους αναφέρεστε που αφορούν τους Π.Π.Υ. και
συμβασιούχους σχετικά με την απασχόληση προσωπικού.
Τέλος, στην Β. σχετική που επικαλείστε την 06/06/2016 ΣΣΕ των συμβασιούχων προς υπενθύμιση
σας δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα ΜΑΠ των συμβασιούχων πυροσβεστών και βέβαια καμία
εξέλιξη της 7/2015 διακήρυξη για τις 12.500 στολές.
Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Παρακαλούμε η απάντησή σας να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-
mail του Σωματείου μας.