Παρουσιάζονται οι επιτυχόντες των στρατιωτικών σχολών Πότε-πού για Ναυτ. Δόκιμοι, Μόνιμοι Υπαξιωματικών, Ευέλπιδες

Στις 5 Σεπτεμβρίου παρουσιάζονται οι επιτυχόντες μέσω πανελλαδικών εξετάσεων στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, ενώ
στις 12 Σεπτεμβρίου οι επιτυχόντες στη Σχολή Ευελπίδων.
Ειδικότερα, την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 08:00, καλούνται να παρουσιασθούν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (τέρμα Χατζηκυριακού, Πειραιάς), οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. 
Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2(α) του παραρτήματος «ΣΤ» της υπ' αριθμ. 16/2016 εγκυκλίου του ΥΠΕΘΑ, με ημερομηνία 09 Μαΐου 2016. 
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίς, μπορούν να καλούν στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: 210 - 4581337 και 210 - 4581397 (FAX).
Επίσης, τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 07:00 καλούνται να παρουσιασθούν στην έδρα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού, στο ναυτικό οχυρό της διοικήσεως ναυτικής εκπαιδεύσεως στον Σκαραμαγκά Αττικής, οι επιτυχόντες μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων. 
Οι επιτυχόντες, κατά την κατάταξή τους, επίσης πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από την προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών ΓΕΕΘΑ, αριθμός εγκυκλίου 16, παράρτημα «ΣΤ», σελίδα «ΣΤ-3», παράγραφοι 2(α) και 2(β), με ημερομηνία 09 Μαΐου 2016.
Οι επιτυχόντες στη Σχολή Ευελπίδων παρουσιάζονται στις 12 Σεπτεμβρίου, στις 7:30.
Πρέπει να παρουσιαστούν στην έδρα της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, στη Βάρη Αττικής, και θα πρέπει να φέρουν μαζί τους τα αναγραφόμενα στη σχετική εγκύκλιο δικαιολογητικά.
Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολής: www. sse.gr.


efsyn.gr
.